Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka

 

Psychologická olympiáda | 02.02.2019 | zobr: 78x

 Jako již každoročně proběhlo i letos 30.ledna 2019 školní kolo psychologické olympiády. Tématem byla "Síla okamžiku".

V třídních kolech nejlepší žáci se pak utkali při obhajobě svých prací. Zaslouženým vítězem se stala Veronika Lohnická (3.A), 2.místo obsadila Diana Murinová (3.B) a 3.místo patří Beatě Wawroszové(3.B). 

 

                               

 

Pochvalu a ocenění si zaslouží nejen medailové pozice, ale všichni zúčastnění, protože jejich výkony byly na vysoké odborné úrovni.

Pozdrav z lyžařského kurzu | 30.01.2019 | zobr: 196x

 Od 27.1. do 31.1.2019 lyžovaly 1.A a 1.ZL ve Velkých Karlovicích. 

 

    

Na přelomu února - března pořádáme rekvalifikační kurz "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky mohou účastníci najít uplatnění nejen v předškolních zařízeních, ale i v oblasti podnikání a poskytování služeb v rámci péče o dítě do tří let věku.

Kurzu je možné účastnit se i prostřednictvím Úřadu práce, který jej proplácí v plné výši.

Cena kurzu: 9 800,- Kč

Kontakt: babiankova@sszdra-karvina.cz

Telefon: 597 317 650 725 920 060

Těšíme se na Vás.

Úspěch v házené | 22.01.2019 | zobr: 67x

 15.ledna 2019 si naše žákyně v Karviné vybojovaly mezi silnou konkurencí 1.místem postup do krajského kola v házené. To se konalo následující den - 16.ledna ve Frýdku-Místku a i tam si vedly skvěle, obsadily 2.místo.  SZŠ reprezentovaly žákyně Barčáková, Kokyová (1.A), Pazdiorová, Přikrylová (4.A), Vaňková (3.ZL) a  Gurová, Mazancová,  Wylegalová a Mokrošová (2.B).

Blahopřejeme k vítězství a postupu.

Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá přípravný kurz pro přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd ZŠ. Kurz je veden našimi zkušenými pedagogy a bude probíhat vždy v pondělky a to v čase 15:00 – 16:30.

Více informací o kurzu a závazná přihláška je ke stažení zde

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná.

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná.

Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná.

Bližší podmínky přijímacího řízení v textu

Olympiáda z českého jazyka | 08.01.2019 | zobr: 105x

 V pondělí 17.12.2018 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka.

Do okresního kola, které se uskuteční 5.2.2019 v Juventusu Karviná, postupují Sandra Kovaříková (2.A) a Eliška Figurová (1.ZL).

Blahopřejeme a dál držíme palce.

Informace k přijímacímu řízení | 03.01.2019 | zobr: 192x

 Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu je 1.března 2019.

 

Termíny přijímacích zkoušek:                                                                           

Průvodce přij. řízením

Čtyřleté obory vzdělávání:   1.termín - pátek 12.4.2019

                                             2.termín - pondělí 15.4.2019

 

Přihláška ke studiu ke stažení:  Zdravotnické lyceum

                                                   Praktická sestra

                                                   Ošetřovatel

 

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme tyto obory:

1. Obor Praktická sestra 53-41-M/03

2. Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

3. Obor Ošetřovatel 53-41-H/01

 

Den otevřených dveří pro žáky, rodiče a veřejnost je v sobotu 19.ledna 2019 od 9:00 do 13:00 hod.

Den s Adrou | 19.12.2018 | zobr: 123x

 V pondělí 17.12.2018 navštívily naši školu zástupkyně dobrovolnické organizace Adry, s níž úzce spolupracujeme. Vybraní žáci tak měli možnost podělit se s nimi o své zážitky a zkušenosti z dobrovolnické činnosti.

Děkujeme, že pomáháte.

Olympiáda z anglického jazyka | 13.12.2018 | zobr: 79x

 Ve dnech 3. a 5.12. 2018 proběhla školní kola olympiády z anglického jazyka. V kategorii 1.a 2.ročníky se na prvních třech místech umístily Monika Žídková, Klaudie Rajcová a Kristýna Perglová, v kategorii 3. a 4.ročníky Kateřina Sýkorová, Lukáš Knoflíček a Salome Ester Sitková.

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

 Ve dnech 5.11 - 29.11. 2018 proběhl v prostorách SZŠ rekvalifikační kurz - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2019 | 10.12.2018 | zobr: 160x

 Výpis z přihlášek k maturitní zkoušce byl zaslán mailem. Žádáme žáky, kteří se hlásí k náhradní nebo opravné maturitní zkoušce, aby si zkontrolovali údaje na výpisu a dostavili se na sekretariát školy podepsat Protokol o předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce. 

Listopad ve znamení sportu | 30.11.2018 | zobr: 157x

 Během měsíce listopadu se sportovní hvězdy naší školy účastnily několika akcí a nutno říci, že si počínaly více než dobře. Nejprve nás reprezentovali florbalisti a florbalistky na okresním kole ve florbale. Hoši skončili třetí a děvčata druhá. Tento týden volejbalistky vybojovaly třetí místo v okresním kole ve volejbale.

 

 

 

Den otevřených dveří | 28.11.2018 | zobr: 296x

Dne 26.11.2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Zájemci o studium měli možnost  nahlédnout do tříd a získat informace o studiu, praxi, maturitních zkouškách a možnostech uplatnění. 

 

Stužkovací ples | 22.11.2018 | zobr: 416x

Šestnáctého listopadu se žáci maturitních ročníků sešli na tradičním stužkovacím plese. Tento večer je pro studenty velmi důležitý. Blíží se čas ukončení studií, ukončením studia na střední škole studenty čeká ,,zkouška z dospělosti". Celým večerem nás slovem provázeli Matěj Kovář (3.ZL) a Diana Murinová (3.B). Po slavnostním zahájení následoval krátký proslov ředitele školy Mgr. Wieslawa Farany.

Informace k maturitní zkoušce | 16.11.2018 | zobr: 158x

Informace pro žáky, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu maturitní zkoušky, je třeba, aby odevzdali přihlášku do 3.12.2018.

Pečujme spolu | 11.11.2018 | zobr: 143x

 Pečujete o své blízké?

Na naší škole najdete praktické návody, videa k pečování, literaturu ke vzdělávání, poradenství, které Vám péči usnadní. Našim cílem je komplexně podpořit laické rodinné pečovatele, kteří se starají zejména o seniory.

 

Bažantka 2018 | 09.11.2018 | zobr: 336x

Studentská rada organizuje,,Bažantku 2018" aneb inaugurace prváků mezi spolužáky SZŠ Karviná. Každým rokem probíhá akce, ve které se představují žáci prvních ročníků. I letos přivítáme do našich řad prváky. Těšíme se na Vás 12.11.2018 po 4. vyučovací hodině v tělocvičně.

 

První pomoc | 09.11.2018 | zobr: 153x

 Naši žáci se v rámci akce Týden řemesel, techniky a technologie pořádaný na Střední škole techniky a služeb v Karviné-Novém Městě zapojili do ukázky vyproštění zraněných při autonehodě a následnému poskytnutí první pomoci.

 

Hallowen na SZŠ Karviná | 27.10.2018 | zobr: 303x

 Hallowen je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října. Naši žáci vyrobili strašidelné dýně a využili kostýmů k tomuto svátku. 

 Srdečně zveme všechny zájemce o studium k návštěvě Střední zdravotnické školy v Karviné. Den otevřených dveří je určen především pro zájemce o studium maturitních oborů praktická sestra a zdravotnické lyceum. Prohlédnout si můžete moderní prostředí budovy s nadstandardně vybavenými pracovnami. Současně budou podávány podrobné informace o oborech školy, podmínkách studia a průběhu jednotné přijímací zkoušky.

 

 

 

Zdravotník zotavovacích akcí | 26.10.2018 | zobr: 116x

 Dne 5.11.2018 bude zahájen rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí. 

Plavecká soutěž měst | 05.10.2018 | zobr: 264x

 I letos se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže měst v plavání. Žáci SZŠ Karviná se na celkovém počtu 278 zúčastněných podíleli úctyhodným počtem 98 plavců. Tím značně podpořili město Karviná na zisku celkově 4. místa v rámci celé republiky.

Prezentace škol Třinec | 27.09.2018 | zobr: 310x

 Dne 26.9.2018 proběhla v Třinci prezentace učebních a studijních oborů středních škol pro školní rok 2019/2020. Naše škola se zde úspěšně prezentovala. Návštěvníci mohli získat cenné informace o studiu a oborech. Informace o naší škole sdělovali zájemcům o studium žáci 3.B, 3.ZL z Třince. O školu byl velký zájem ze strany veřejnosti.

Sportovní úterý | 27.09.2018 | zobr: 242x

 Úterní den se nesl v duchu sportovních úspěchů. Jedna početná skupina děvčat a chlapců se vydala na Středoškolský pohár CORNY do Třince a druhá skupina na okresní kolo družstev v přespolním běhu.

 

 

Pečujme spolu | 25.09.2018 | zobr: 169x

 Dne 15.9.2018 se po letních prázdninách naše škola otevřela dalším zájemcům kurzu ,,Pečujme spolu", který je určen občanům pečující o své blízké v domácím prostředí a je pro zájemce města Karviné zdarma. Pečovatelé si při sobotním setkání prakticky vyzkoušeli správnou manipulaci s nemocným na lůžku a polohování s využitím kompenzačních pomůcek.

 

Podzimní srdíčkové dny | 20.09.2018 | zobr: 237x

 Dne 19.9. 2018 se naše škola zapojila do projektu Podzimních srdíčkových dní pořádaných organizací ,,Život dětem". Studentky se vydaly do ulic města Karviné a nabízely k prodeji charitativní předměty. 

Exkurze Filipka | 14.09.2018 | zobr: 284x

V pátek 7.9.2018 se v nádherném počasí žáci druhých ročníků vydali na exkurzi do Beskyd. Cílem akce byla turistická chata na Filipce. Během cesty žáci získávali informace z oblasti biologie, geografie, pohybu v přírodě a první pomoci. Na základě nabytých znalostí plnili úkoly z jednotlivých tematických oblastí. Takto strávený den v přírodě byl ideálním startem do dalšího školního roku.

Slavnostní zahájení školního roku | 03.09.2018 | zobr: 788x

Školní rok byl zahájen proslovem ředitele školy Mgr. Wieslawem Faranou. Přivítal žáky v novém školním roce, vítal mezi námi především nové žáky tříd 1.ZL, 1.B, 1.A., 1.OŠ. Úspěšný školní rok popřál také učitelům a provozním zaměstnancům školy a vyzval všechny ke vzájemné spolupráci.

Maturitní zkoušky - podzim 2018 | 31.08.2018 | zobr: 238x

Informace pro žáky o rozpisu maturitních zkoušek v podzimním termínu 2018 lze získat (i telefonicky) na sekretariátu školy. 

tel.: 597 311 774

Proběhne ve čtvrtek 6. září od 11,30 hod. v prostorách 1. patra a v učebnách všeobecných předmětů.

Organizaci zabezpečují: Mrg. Haroková, Mgr. Montagová, PaedDr. Šářec

Termín konání: pátek   7.9.2018 od 8,00 hod.  do 15,00 hod.

Účastníci: všichni žáci druhých ročníků

Kvalifikační kurzy pro veřejnost | 20.08.2018 | zobr: 226x

Ve školním roce 2018/19 otevíráme pro veřejnost tyto kvalifikační kurzy:

OŠETŘOVATEL

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

CHŮVA

přihláška zde...

 

Od školního roku 2018/2019 dochází ke změně oboru vzdělávání zdravotnický asistent na obor vzdělávání PRAKTICKÁ SESTRA →

PEČUJME SPOLU | 15.08.2018 | zobr: 167x

Pečujeme spolu

Dne 15.9.2018 proběhne na naší škole další setkání pečovatelů, kteří jsou občany města Karviné a starají se o svého blízkého v domácím prostředí.→

Aktuální modulem projektu podpořený městem Karviná bude Lůžko a jeho úprava v domácím prostředí. Pečovatelé mohou zhlédnout a prakticky si vyzkoušet řadu jednoduchých postupů s využitím kompenzačních pomůcek v nově vybavené odborné učebně, které jim pomůžou v samotné péči o nemocného v domácím prostředí. Během setkání si také předají mnoho cenných rad a zkušeností. 

Další termíny setkání a témata naleznete v přiloženém letáku.

Zbývájí poslední volná místa. Zájemci mohou kontaktovat sekretariát školy: 596 311 774,  sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz, orsagova@sszdra-karvina.cz

 

Maturity podzim 2018 aktuálně | 16.07.2018 | zobr: 333x

Žákům, kteří maturovali v jarním termínu 2018 byly odeslány Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky, pokud k tomu udělili souhlas prostřednictvím výsledkového portálu. Žáci, kteří souhlas neudělili, si převezmou protokol osobně na sekretariátě školy.

Žákům, kteří jsou přihlášeni k MZ podzim 2018 byly odeslány výpisy z přihlášek, převzetí je nutno potvrdit podpisem protokolu na sekretariátě školy nebo emailem. Pokud se vyskytnou problémy, dostavte se osobně na sekretariát školy.

Podrobné informace o MZpodzim 2018

Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel

podrobnosti zde

Brigáda v Lázních Darkov | 25.06.2018 | zobr: 344x

Lázně Darkov nabízí letní brigádu i pro neplnoleté žáky na pracovní pozici sanitář.
Zájemci kontaktujte p. Ing. Maruniaka, vedoucího personálního oddělení a to na telefonu:
596 372 294 či emailu: maruniak@darkov.cz.

Závěrečné zkoušky kurzu CHŮVA | 07.06.2018 | zobr: 734x

Dne 9. 6. proběhnou závěrečné zkoušky kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Začátek zkoušky v 8.00 hod v učebně 107. Pro více informací nebo pro přihlášení volejte 596 311 774.

Fantastický úspěch našich běžkyň | 05.06.2018 | zobr: 382x

26. 5. 2018 se v Ostravě konal Český běh žen a naše žákyně se opět zúčastnily.  →

 

Fotogalerie

Dny rodiny v NsP Karviná-Ráj | 17.05.2018 | zobr: 308x

Ve středu 16. května jsme se již tradičně zúčastnili Dne rodiny v NsP Karviná-Ráj. Tento den byl určený těhotným maminkám a jejich partnerům. Budoucí rodiče se mohli dozvědět vše, co se týče těhotenství, samotného porodu, následného šestinedělí a péče o novorozence.  →

V pondělí 14.5.2018 připravila ZZS v Karviné Den otevřených dveří, kterého se zúčastnili naši žáci 1 a 2 ročníků oboru ZA a ZL. Program byl velmi zajímavý a naši žáci měli možnost vidět postupy a pomůcky k poskytování první pomoci v praxi.  →

Fotogalerie

PEČUJME SPOLU II | 16.05.2018 | zobr: 305x

V sobotu 5. 5. 2018 se na naší škole opět setkali pečující v kurzu PEČUJME SPOLU II. Druhé kolo přednášek začalo tématem Hygienická péče a péče o kůži v domácím prostředí.  →

Maturita jaro 2018 aktuálně | 14.05.2018 | zobr: 391x

Dne 15.5.2018 byly odeslány emaily s výsledky didaktických testů.

Kritéria hodnocení ústních maturitních zkoušek jsou zveřejněna v sekci informace o maturitě  pravém sloupci.

Upozorňujeme na nutnost registrace na výsledkovém portále - tam je třeba udělit souhlas se zasíláním závěrečných dokumentů.

Přijímací řízení 2018 aktuálně | 10.05.2018 | zobr: 2178x

Výsledky přijímacího řízení obor Ošetřovatel - lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná 24.4.2018 a končí 9.5.2018

Výsledky přijímacího řízení obor Zdravotnický asistent - lhůta pro odevzání zápisového lístku začíná 30.4.2018 a končí 15.5.2018

Výsledky přijímacího řízení obor Zdravotnické lyceum - lhůta pro odevzání zápisového lístku začíná 30.4.2018 a končí 15.5.2018                                                                                         

Úřední hodiny sekreteriátu:  Pondělí až pátek  7.00 - 15.00

Přednáška hlavní hygieničky | 08.05.2018 | zobr: 437x

Dne 4. 5. 2018 nás navštívila hlavní hygienička z NsP Karviná- Ráj a NsP Havířov, Mgr. Jana Bialková. Ve své přednášce zajímavým způsobem představila základní pravidla hygieny a dezinfekce rukou. Přednáška byla doplněna o praktický nácvik správné dezinfekce. V závěru si studenti ověřili nové znalosti v krátkém testu.

Mgr. Pavla Kovalovská

Exkurze v pražských nemocnicích | 08.05.2018 | zobr: 331x

Ve dne 26.3.- 28.3. proběhla odborná exkurze pro žáky 3.A. Žáci měli možnost v tomto období  navštívit 2 pražské nemocnice. V nemocnici Na Bulovce si mohli prohlédnout podzemní nemocniční kryt a infekční oddělení s velmi zajímavým výkladem staniční sestry Richarda Andrše. Měli možnost vidět biovaky, biotransportní nosítka, a vyzkoušet si biologický ochranný oděv.  →              Video

Ve dnech 25. - 26. dubna proběhla ve Lhotce u Mělníka celostátní soutěž v poskytování první pomoci. Naši školu velmi úspěšně reprezentovala čtveřice studentů 2. a 3. ročníku oboru ZA - Honza Vogl, Marek Macošek, Tereza Gränzerová a Vojta Podgorski. →

Fotogalerie    Video

Dne 19. 4. 2018 se ve Frýdku - Místku konalo krajské kolo soutěže v první pomoci s mezinárodní účastí.  Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Walach Matěj 2.ZL, Kovář Matěj 2.ZL, Bulejková Veronika 2.ZL a Lušňáková Eliška 2.A. Ve velké konkurenci se naši studenti umístili na velmi hezkém 7. místě.

Fotogalerie

Exkurze u HZS Karviná | 24.04.2018 | zobr: 322x

Žáci prvních ročníků oboru ZA v rámci výuky první pomoci navštívili v minulých dnech pracoviště Hasičského záchranného sboru v Karviné, aby se seznámili s provozem, vybavením hasičských vozů a náplni práce hasičů.  →

Seminář KPR s naším absolventem | 23.04.2018 | zobr: 348x

9. 4. 2018 navštívil náš absolvent Adam Chmiel, Dis. žáky 1.B a 2.ZL ve výuce první pomoci. Adam aktuálně pracuje v hořovické nemocnici na pozici staniční sestry chirurgického oddělení a externě pracuje na soukromé záchranné službě v Praze. Předal žákům aktuální informace z praxe týkající se rozšířené neodkladné resuscitace.  →

Fotogalerie

Amsterdam 2018 | 18.04.2018 | zobr: 386x

Vybraní studenti naší školy se ve dnech 3. - 6. 4. 2018 zúčastnili poznávacího zájezdu do Nizozemska. Na programu byla prohlídka hlavního města Amsterdam, kde měli možnost navštívit nejzajímavější místa tohoto města nejen ze země, ale i z lodi.

Fotogalerie

Dny zdraví | 18.04.2018 | zobr: 354x

Je již dobrou tradicí naše spolupráce na akcích pořádaných nemocnicemi Karviná, Orlová a Havířov, zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí občanů. I letos nechyběli naši žáci 3.A a 3.B oboru ZA na Dnech zdraví, které nemocnice každoročně pořádají.  →

Fotogalerie

Přírodovědné hrátky | 16.04.2018 | zobr: 419x

Ve čtvrtek 12. dubna se opět uskutečnily Přírodovědné hrátky, letos na téma Lidské tělo. Žáci prvních a druhých ročníků změřili své síly nejen ve znalostech, ale také v kreativitě, pohostovosti a fyzické zdatnosti. Nejšikovnější byli protentokrát studenti z 2.B. Gratulujeme!

Fotogalerie

Dne 10. dubna 2018 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila čtyřčlenná družstva prvních a druhých ročníků oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. →

Fotogalerie

Spanilá jízda naší žákyně Kateřiny Cieslarové pokračovala po úspěchu v regionálním kole i v kole celostátním. To se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. dubna 2018 v Kroměříži za účasti všech vítězů kol regionálních. V této velmi silné konkurenci se Kateřina umístila na vynikajícím 2. místě, a tím skvěle reprezentovala nejen naši školu, ale i celý Moravskoslezský kraj. Srdečně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci v tak nelehké soutěži, jakou psychologická olympiáda bezesporu je.       Fotogalerie

Výuka první pomoci | 09.04.2018 | zobr: 408x

Studenti se na středních školách účastní soutěží družtev první pomoci a naše škola poskytla pomoc při přípravě studentům Soukromé střední odborné školy ochrany osob a majetku, kde spolu s našimi studenty 2.ZL mají možnost procvičení praktické první pomoci. Tyto nabité zkušenosti zúročí nejen v soutěžích, ale i v běžném životě.

                                                                         Mgr.Babiánková Zuzana

Fotogalerie

Soutěžíme v matematice | 08.04.2018 | zobr: 440x

Jarní únava matematické mozky v naší škole nedoběhla, zúčastnili jsme se během března čtyř matematických soutěží.  →

Krajská ekologická konference | 07.04.2018 | zobr: 384x

Již tradičně jsme se zúčastnili Krajské ekologické konference, jejíž 10. ročník letos proběhl 21. března 2018 na Gymnáziu v Karviné. Naši školu reprezentoval Filip Kretek ze 4.ZL s prací ATLAS MRAKŮ.

Fotogalerie

Psychologická olympiáda | 30.03.2018 | zobr: 471x

22. 3. 2018 se konalo na SZŠ v Novém Jičíně regionální kolo psychologické olympiády. Této již tradiční soutěže se účastní žáci ze všech zdravotnických škol v regionu. No a letos naši školu reprezentovala Kateřina Cieslarová ze 3.B, která svou netradičně pojatou prací s tématem Smrti vstříc a taktéž fantastickým rétorickým výkonem oslnila nejen porotu, ale i všechny diváky.  →

Maturity jaro 2018 aktuálně | 25.03.2018 | zobr: 734x

Dne 26.3.2018 byly odeslány pozvánky k písemným maturitním zkouškám maturantům, kteří opakují zkoušky. Žáci letošních 4. ročníků obdrží pozvánky ve škole.

PEČUJME SPOLU | 24.03.2018 | zobr: 1311x

7. dubna bude zahájen další běh projektu PEČUJME SPOLU.
Projekt probíhá ve spolupráci s městem Karviná a je pro jeho občany zdarma.

Zveme občany Karviné, kteří pečují o osobu blízkou v domácím prostředí a potřebují získat odbornou radu, zkušenost či praktickou dovednost.

Kurzy budou probíhat v odborných učebnách SZŠ Karviná v soboty dopoledne. Maximální počet přihlášených na jeden modul je 10 osob. Každý kurz se uskuteční ve třech bězích. Samozřejmostí bude přizpůsobení praktického nácviku aktuálním požadavkům pečovatelů (účastníků kurzu).  →


Pro zájemce přikládáme informační leták s termíny jednotlivých modulů a
přihlášku ke stažení.

Den ledvin v NsP Havířov a Karviná | 15.03.2018 | zobr: 464x

Dne 8. 3. 2018 od 8.00 do 13.00 hod. se konal v Havířovské a Karvinské nemocnici DEN LEDVIN, organizovaný nefrologickými ambulancemi. Občané měli možnost v rámci prevence absolvovat vyšetření krve a moči.
Zdravotníci nabízeli možnost změření krevního tlaku a BMI (Body Mass Indexu). V rámci preventivní akce byly nabízeny i konzultace s lékaři.  →

Studuj zdrávku... | 24.02.2018 | zobr: 1256x

Pro všechny zájemce nabízíme zajímavé informace z webu www.studujzdravku.cz

Psychologická olympiáda | 15.02.2018 | zobr: 611x

Dne 31. ledna se na naší škole konala již tradičně Psychologická olympiáda pro žáky třetích ročníků, letos zaměřená na soutěžní téma s názvem  KAM KRÁČÍME


Fotogalerie

Volné místo | 14.02.2018 | zobr: 604x

Přijmeme zaměstnance na pracovní pozici SEKRETÁŘKA. Informace zde

Další běh kurzu CHŮVA | 06.01.2018 | zobr: 626x

Nabízíme poslední volná místa v dalším běhu kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Více informací zde. Přihláška ke stažení zde.

Zdravotník zotavovacích akcí | 05.01.2018 | zobr: 593x

Připravujeme další běh kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, zbývají poslední místa. Více informací o kurzu naleznete zde.

Nové školní čtenářské koutky | 02.01.2018 | zobr: 910x

Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“   Oscar Wilde (dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900)

Je dokázáno, že pravidelné čtení má zásadní vliv na učení dětí. Zvyšuje úspěšnost žáků ve většině školních předmětů i v životě.   →

Věděli jste, co vás ve škole vítá? | 02.01.2018 | zobr: 996x

Všichni víme, že v krásném prostředí se člověku lépe žije. A to platí i pro prostředí  školní. Každá škola ale nemá takové štěstí jako ta naše, aby ji hned ve vstupních prostorách zdobilo hodnotné umělecké dílo:

Javorový reliéf Sestřička Anežka, který vytvořil v roce 1975 Lumír Čmerda.  →

Vánoční bruslení | 31.12.2017 | zobr: 574x

Ve čtvrtek 21. prosince proběhl na zimním stadionu v Karviné předvánoční sportovní den.

Fotogalerie

Sbírka lízátek | 31.12.2017 | zobr: 597x

Střední zdravotnická škola v Karviné se zúčastnila Sbírky lízátek pro onkologické děti. Do sběru lízátek se zapojili nejen žáci a pedagogové naší školy... →

Fotogalerie

Beseda o hemodialýze | 30.12.2017 | zobr: 669x

Ve středu 20. 12. navštívili naši školu zástupci HD střediska B.Braun.
Vedoucí lékař MUDr. Robert Rakowski a vedoucí sestra Iveta Pietraszová seznámili žáky 3.A a 3.B s problematikou hemodialýzy a peritoneální dialýzy, ...  →

Zpívání koled v nemocnici | 30.12.2017 | zobr: 806x

Dne 19. 12. žáci 3.A oboru Zdravotnický asistent navštívili a zazpívali vánoční koledy pacientům sociálního oddělení a LDN NsP Karviná- Ráj a Orlová.
Po zpívání společně strávili čas v předvánoční atmosféře povídáním a doplňováním hádanek.  →

Dne 18. 12. 2017 v dopoledních hodinách proběhla v naší nově zrekonstruované jídelně společná předvánoční supervize dobrovolníků Setkavárny se zástupci organizace ADRA a koordinátory SZŠ Karviná.  →

Fotogalerie

Mikuláš v těšínské nemocnici | 19.12.2017 | zobr: 628x

6. prosince 2017 jsme byli požádání o to, abychom udělali radost seniorům a zpříjemnili jim den tím, že jim uděláme Mikuláše. →

 

Fotogalerie

Záverečná zkouška kurzu CHŮVA | 19.12.2017 | zobr: 659x

Ve dnech 16. a 17. prosince proběhla závěrečná zkouška kurzu CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.  →

Fotogalerie

Mikuláš v havířovské nemocnici | 16.12.2017 | zobr: 638x

Dne 8. 12. navštívily žákyně čtvrtého ročníku nemocnici v Havířově a svými převleky a zpěvem vánočních koled zpříjemnily předvánoční čas dětem hospitalizovaným na dětských odděleních a seniorům na odděleních geriatrie a LDN.

Fotogalerie

Veletrh Středoškolák, vysokoškolák | 11.12.2017 | zobr: 675x

1.12. - 2.12. 2017 se vyučující a žáci naši školy účastnili prezentace středních a vysokých škol v Ostravě na Černé Louce s názvem Středoškolák, vysokoškolák 2017 . →

První Den otevřených dveří proběhl | 04.12.2017 | zobr: 813x

V pondělí 27. listopadu jsme na prvním Dni otevřených dveří přivítali několik stovek návštěvníků - potenciálních uchazečů o studium, jejich rodičů, prarodičů, kamarádů, ale i těch, kteří chtěli pouze vidět, jak to u nás chodí a vypadá.  →

Fotogalerie

Neviditelná výstava | 03.12.2017 | zobr: 685x

Dne 28. listopadu se naši studenti, dá se říci, že již tradičně, zúčastnili v Praze Neviditelné výstavy.  →

Fotogalerie

Setkání s primátorkou Havířova | 23.11.2017 | zobr: 765x

V úterý 21.11. jsme se účastnili Prezentace studijních oborů středních škol na trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, organizované Úřady práce. Prezentovali jsme obory Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a nově i obor Ošetřovatel. Náš stánek navštívila primátorka statutárního města Havířova, vyjádřila nám podporu a popřála hodně úspěchů v naší práci.   →

Angličtina s americkou lektorkou | 21.11.2017 | zobr: 718x

Již druhým rokem v naší škole vyučuje americká lektorka Sarah Harms. S našimi studenty se věnuje rozšiřování jejich slovní zásoby, konverzačním aktivitám, seznamuje je s reáliemi anglicky hovořících zemí, zvláště těmi americkými.

Fotogalerie

Projekt PEČUJME SPOLU pokračuje | 20.11.2017 | zobr: 760x

V sobotu 4. 11. 2017 proběhlo na SZŠ Karviná další setkání pečovatelů v rámci projektu Pečujme spolu. Tentokrát měli zájemci možnost získat nové poznatky a zkušenosti v oblasti hygienické péče o klienta, péči o vyprazdňování a také péči o kůži. 

Beseda se seniory | 19.11.2017 | zobr: 646x

Dne 11.10. 2017 se na obecním úřadu v Petrovicích u Karviné konala beseda se seniory týkající se prevence kardiovaskulárních nemocí. Besedy se zúčastnili nejen senioři z Petrovic, ale rovněž jejich polští  kolegové ze spřáteleného města Zebrzydowice. Jazyková bariéra nevznikla ani během mozkové rozcvičky, u které si senioři užili společnou zábavu.  →

Den studentstva na naší škole | 16.11.2017 | zobr: 818x

Ve středu 15. listopadu jsme na naší škole oslavili Den studentstva tradiční Bažantkou. V hlavních rolích této akce jsou vždy maturanti a žáci prvních ročníků – čtvrťáci pasují prvňáky na “bažanty“ a v mezičasech jednotlivé třídy baví ostatní připraveným vystoupením.  →

Fotogalerie

8. STUŽKOVÁ | 12.11.2017 | zobr: 745x

Dne 3.11.2017 se konala tradiční STUŽKOVÁ pro naše maturanty. Akce má na naší škole již 8 let tradici a patří k nejoblíbenějším a zároveň nejelegantnějším událostem školního roku.  →

Fotogalerie           Jestli chcete vidět ještě víc☺

Týden vědy | 11.11.2017 | zobr: 710x

Už několik let jezdíme pravidelně na exkurze v rámci Týdne vědy. V letošním roce jsme si vybrali Ústav experimentální botaniky v Olomouci a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů UP tamtéž.  →

Letiště Mošnov | 11.11.2017 | zobr: 687x

Stává se už pomalu tradicí podzimní exkurze druhého ročníku ZL na letiště v Mošnově. Exkurze se koná v rámci výuky anglického jazyka a tématu Cestování.  →

Fotogalerie

Kurzy pro veřejnost | 10.11.2017 | zobr: 986x

Další běh kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky bude zahájen během ledna - února 2018, přihlášky je možno podávat již nyní.

OŠETŘOVATEL

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

CHŮVA

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH


Přihláška (společná pro všechny kurzy)

Dny rodiny v NsP Karviná-Ráj | 29.10.2017 | zobr: 907x

Ve středu 18. října jsme se opět zúčastnili Dne rodiny v NsP Karviná-Ráj. Byl to den určený těhotným maminkám a jejich partnerům. Maminky se zde mohly dozvědět vše, co se týče těhotenství, samotného porodu, následného šestinedělí a péče o miminko.  →

Trhy vzdělávání | 22.10.2017 | zobr: 1263x

Jako každý rok, i v letošním školním roce se naše škola účastní akcí s názvem PREZENTACE STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL na trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, organizované úřady práce, kde prezentujeme obory Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a nově i obor Ošetřovatel.  →

I letos se na tradiční podzimní závod v běhu na 10 km připravovaly dvě štafety. Po loňském vítězství byl na favorizovanou štafetu, která běžela pod názvem Zdravka, velký tlak.   →

Fotogalerie

Jako každým rokem, i letos, se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Družstvo složené ze studentek SZŠ skončilo v závodě druhé, porazilo družstvo Gymnázia Komenského v Havířově a jen nepatrně zaostalo za vítěznou školou (Gymn. a OA Orlová).  →

Děti, nebojte se nemocnice | 10.10.2017 | zobr: 816x

V týdnu od 2.10. do 6.10. 2017 pořádala nemocnice Karviná-Ráj edukační akci Děti, nebojte se nemocnice, které se již tradičně zúčastnili také naši žáci ze tříd 3.A a 3.B oboru ZA.  →

Fotogalerie

Dne 4.10.2017 v dopoledních hodinách se v Českém Těšíně konal fotbalový turnaj žáků základních škol, při kterém naši žáci druhého ročníku Marek Macoszek a Jan Vogl poskytovali první pomoc a ošetřovali drobná zranění.  

Děkujeme jim za reprezentaci školy.

Fotogalerie

Exkurze Filipka | 22.09.2017 | zobr: 896x

Tradičně na začátku školního roku v září absolvovali žáci druhých ročníků exkurzi do Beskyd s geografickou, zdravotnickou, historickou a biologickou tématikou. Současně byl celodenní výšlap přípravou na sportovně turistický kurz, který je připraven na závěr školního roku.  →

Fotogalerie

Nejdůležitější informace pro 1. ročníky naleznete v článku zde.

-------------------------------------------------------------------------------

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

-------------------------------------------------------------------------------

Dne 1. a 2. července 2017 se v NsP Havířov konaly závěrečné zkoušky dalšího běhu akreditovaného kurzu Ošetřovatel. Všichni účastníci kurz úspěšně ukončili. Nový běh kurzu zahájíme ve druhé půlce září, již nyní přijímáme přihlášky. Bližší informace o kurzu a přihlášku najdete v sekci Kurzy pro veřejnost.

PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ | 03.07.2017 | zobr: 838x

Vyhlašujeme novou prázdninovou fotosoutěž. Více informací zde.
Mgr. Daria Gazurová

Den otevřených dveří na ZZS Karviná | 27.06.2017 | zobr: 977x

Dne 26. 6. 2017 ZZS v Karviné připravila pro naše žáky 1. a 2. ročníku Den otevřených dveří. Během dopoledne se žákům věnovali záchranáři pod vedením staniční sestry Mgr. B. Mynářové.  →

Fotogalerie

Ve čtvrtek a v pátek 22. - 23. 6. 2017 proběhlo v prostorách Školského výcvikového zařízení HZS ČR MSK ve Frýdku Místku rozsáhlé cvičení Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.  →

Fotogalerie

Pečujme spolu - druhý běh | 25.06.2017 | zobr: 936x

V sobotu 24. 6. 2017 se na naší škole opět setkali pečující v kurzu PEČUJME SPOLU. Druhé kolo přednášek začalo tématem Hygienická péče a péče o kůži v domácím prostředí.  →

 

Fotogalerie

Od března 2017 probíhala na naší škole sbírka hraček a oblečení pro děti od 6 měsíců do 6 let, pro jesličky a školku v Karviné. Do sbírky se zapojili samotní žáci, jejich rodiče, ale i učitelé, provozní zaměstnanci…  →

Fotogalerie

Práce sestry na operačním sále | 19.06.2017 | zobr: 1001x

V pátek 9. 6. 2017 se na naší škole konala odborná přednáška pro žáky druhých ročníků na téma Specifika práce sestry na operačním sále.

Vyřazení maturantů | 19.06.2017 | zobr: 863x

Dne 6. června proběhlo v aule OPF SU slavnostní vyřazení našich absolventů. Několik zachycených okamžiků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kurzy pro veřejnost | 11.06.2017 | zobr: 867x

Stále nabízíme KURZY PRO VEŘEJNOST.

Během září - října 2017 budou opět zahájeny kurzy CHŮVA a OŠETŘOVATEL.

Ve středu 7. června jsme se zúčastnili s žáky prvních a druhých ročníků akce s názvem Dny sociálních služeb, pořádané městem na těšínském náměstí.  →


Fotogalerie          Reportáž

Český běh žen | 07.06.2017 | zobr: 1026x

27. 5. 2017 se v Ostravě konala famózní běžecká událost pořádaná pouze pro dívky a ženy – Český běh žen. Naše děvčata si excelentně poradila s tratí dlouhou 5km i s nebývalou konkurencí (800 účastnic a 35 družstev).

  →

Exkurze u HZS Karviná | 05.06.2017 | zobr: 883x

V pátek 2. června 2017 třída 2.B v rámci výuky První pomoci navštívila Hasičský záchranný sbor v Karviné. Studenti se seznámili s provozem, náplní práce hasičů a s vybavením hasičských vozů.

Fotogalerie

Body the exhibition | 29.05.2017 | zobr: 1039x

Předmětová komise odborných předmětů, sekce somatologie, organizovala 12.5.2017 exkurzi do Prahy na výstavu Body the exhibition. Exkurze se zúčastnilo 27 studentů 1. ročníků Zdravotnického asistenta a 2. ročníku Zdravotnického lycea.  →

Prázdniny bez úrazu | 26.05.2017 | zobr: 975x

Ve dnech 22. - 23. 5. 2017 se konala na letním koupališti v Karviné akce pořádaná ZŠ a MŠ Prameny Prázdniny bez úrazu. Akce byla určena dětem předškolního a mladšího školního věku.  →

Fotogalerie

Ukončení kurzu CHŮVA | 22.05.2017 | zobr: 902x

Dne 13. a 14. 5. 2017 proběhla zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M).
Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a k výkonu práce chůvy v nově vznikajících dětských skupinách. →
Fotogalerie

Krajské kolo SOČ 2017 | 22.05.2017 | zobr: 922x

Dne 11.5.2017 se v prostorách Nové auly VŠB - TU Ostrava uskutečnilo krajské kolo soutěžní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Naši školu v této prestižní soutěži reprezentovaly žákyně 3.B třídy oboru Zdravotnický asistent RADKA RAZIMOVÁ a MICHAELA LIDAŘÍKOVÁ.  →

Fotogalerie

Ve středu 3. 5. 2017 naši školu navštívily dvě třídy ZŠ U lesa a také 2 třídy PZŠ Dr. Olszaka v Karviné. Cílem jejich návštěvy bylo získat co nejvíce vědomostí, dovedností i zkušeností v oblasti první pomoci.  →

Fotogalerie

Ve dnech 26. - 27. dubna 2017 proběhlo v areálu dětského tábora ve Lhotce u Mělníka celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z žáků prvních až třetích ročníků.  →

Fotogalerie

Přijímací řízení 2017 aktuálně | 07.05.2017 | zobr: 4495x

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18   

Rozhodnutí o nepřijetí bylo odesláno v pátek 5.5. 2017 poštou. Teprve po převzetí rozhodnutí je možno proti němu podat odvolání.

Další pokyny - jak postupovat po vyhlášení výsledků, jak podat odvolání a jak vyplnít zápisový lístek naleznete zde.

Zkoušky kurzu Chůva.. | 05.05.2017 | zobr: 887x

Ve dnech 13. a 14.5.2017 se konají závěrečné zkoušky kurzu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Přejeme všech uchazečům úspěšné vykonání zkoušek.

Seminář na téma ODBĚRY KRVE | 01.05.2017 | zobr: 1179x

V pátek 21.4. byl připraven pro žáky druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent odborný seminář s paní Jarmilou Strejčkovou z firmy Sarstedt na téma odběrů krve a odběrových systémů firem Sarstedt a Vacutainer (Vacuette, Vacutest).  →

Trénování paměti | 01.05.2017 | zobr: 920x

Žákyně 4.B se v Novém Domově v Karviné věnovaly seniorům s poruchami paměti.

18.4.2017 proběhla v Novém domově v Karviné zajímavá akce zaměřená na uživatele trpící určitým typem demence.  →
Fotogalerie

Dne 22.4. proběhlo v prostorách odborných učeben naší školy již druhé setkání karvinských pečovatelů, kteří se starají o svého blízkého v domácím prostředí. 

Den zdraví | 24.04.2017 | zobr: 953x

Je již dobrou tradicí naše spolupráce na akcích pořádaných nemocnicemi Karviná, Orlová a Havířov, zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí občanů. I letos nechyběli naši žáci 3r. a 4r. oboru ZA na Dnech zdraví, které nemocnice každoročně pořádají.  →

Fotogalerie   TV Polar - Den zdraví v Havířově   TV Polar - Den zdraví v Orlové

Přírodovědné hrátky proběhly | 23.04.2017 | zobr: 739x

Přírodovědné hrátky ve středu 12. 4. úspěšně proběhy, vítězem se stala 2.B s těsným náskokem před druhou 2.ZL. Na třetím místě skončila třída 1.A.        Fotogalerie

Soutěž v počítačové grafice | 05.04.2017 | zobr: 950x

Dne 5. dubna proběhlo vyhodnocení soutěže v počítačové grafice, které se účastní žáci prvních a druhých ročníků. Žáci tvoří obrázek na zadané téma, tím letošním bylo Akvárium.

 
Vítězné práce

Úspěchy našich studentek | 04.04.2017 | zobr: 903x

Ve středu 22.3. se konala regionální recitační soutěž na Střední zdravotnické škole v Opavě. Soutěže se zúčastnilo 20 studentů z 5 zdravotnických škol, kteří soupeřili ve dvou kategoriích – poezii a próze. Mezi soutěžícími byly i 4 studentky naší školy.  →

Matematická soutěž | 04.04.2017 | zobr: 982x

V úterý 4. dubna se nejúspěšnější řešitelé školního kola matematické soutěže zdravotnických škol zúčastnili kola regionálního, které proběhlo na Střední zdravotnické škole v Ostravě.  →

Fotogalerie

Festival ošetřovatelských kazuistik | 04.04.2017 | zobr: 816x

Ve středu 29. března 2017 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín XIII. festival ošetřovatelských kazuistik žáků zdravotnic­kých škol z celé Moravy.  Žákyně naší školy Denisa Kučerová ze 4. A se umístila na 3. místě s kazuistikou Ošetřovatelská péče u klienta s cystickou fibrózou. Srdečně blahopřejeme.

1. kurz cyklu PEČUJME SPOLU | 03.04.2017 | zobr: 924x

Dne 1. 4. proběhlo na naší škole první setkání pečovatelů, kteří jsou občany města Karviné a starají se o svého blízkého v domácím prostředí.  →

Školní kolo soutěže v poskytování PP | 29.03.2017 | zobr: 1048x

Dne 29. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila čtyřčlenná družstva prvních a druhých ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.  →

Fotogalerie

Dne 10. 3. 2017 naši školu navštívily předškolní děti z MŠ Centrumáček. Děti se podívaly nejdříve do anatomické učebny, kde měly možnost “nahlédnout dovnitř lidského těla“ a prozkoumat jeho orgány. K ruce jim byli naši studenti z 3.ZL a 3.A, kteří dětem hravou formou vysvětlili funkci jednotlivých orgánů v těle.  →

Fotogalerie

Den ledvin v NsP Havířov | 19.03.2017 | zobr: 885x

Dne 9.3.2017 od 8.00 do 13.00 se konal v Havířovské nemocnici DEN LEDVIN, organizovaný nefrologickou ambulancí. Občané měli možnost v rámci prevence podstoupit vyšetření krve a moči. Zdravotníci nabízeli možnost změření krevního tlaku a BMI (Body Mass Indexu). V rámci preventivní akce byly nabízeny i konzultace s lékaři.  →

Fotogalerie

Benátky 2017 | 09.03.2017 | zobr: 974x

Začalo nám to v pondělí 27.2., když jsme museli podstoupit náročnou desetihodinovou cestu autobusem, ale pro krásu a zážitky na celý život se trpět musí. Naší první oficiální zastávkou byl přístav Punta Sabbioni, kde jsme nechali náš autobus a vyměnili jej za „loďku“.  →

Fotogalerie

Přijímací řízení 2017 | 06.02.2017 | zobr: 1116x

Dne 30.1.2017 bylo vyhlášeno přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/18.

Základní informace a kritéria pro přijetí naleznete zde.

Pokyny k přijímacímu řízení naleznete zde.

Přihlášky odevzdejte na sekretariát školy (úřední hodiny 7.00 - 15.00) nebo pošlete poštou do 1.3.2017.

Odborný GrandSlam | 06.02.2017 | zobr: 1050x

Dne 2.2.2017 se na naší škole konal 1. ročník soutěže Odborný GrandSlam, kdy žáci smíšených družstev třetích ročníků oboru ZA a ZL soutěžili v praktických a teoretických úkolech oborů ošetřovatelství, první pomoc, somatologie, psychologie a klinická propedeutika.  →

Fotogalerie

Zahájení kurzu CHŮVA | 01.02.2017 | zobr: 1697x

V úterý 7. 2. 2017 v 15.30 hod zahajujeme další běh kurzu
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
.
 
Zájemci o kurz mohou stále zasílat přihlášky na e-mail: k.delongova@centrum.cz. 
Organizační pokyny přihlášeným uchazečům zašleme e-mailem.
Více informací o kurzu zde, přihláška zde.

Dne 27.1. 2017 naše škola organizovala soutěž v PP pro základní školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev ze ZŠ z Karviné a okolních měst. Čtyřčlenná družstva si mohla na sedmi stanovištích prověřit své znalosti a dovednosti v poskytování laické první pomoci.  →

Fotogalerie

Olympiáda z psychologie | 31.01.2017 | zobr: 1159x

V úterý 31. ledna proběhlo školní kolo Olympiády z psychologie.

Více informací v sekci Psychologie.

Odborný GrandSlam | 31.01.2017 | zobr: 1058x

Ve čtvrtek 2. února proběhne ve škole první ročník soutěže Odborný GrandSlam. Jedná se o soutěž v odborných znalostech a dovednostech mezi žáky třetích ročníků obou oborů.

← více informací v letáku

Seminář s ústavní hygieničkou | 30.01.2017 | zobr: 1122x

Dne 26.1.2017 proběhl na naší škole seminář Hygiena rukou pro první ročníky oboru ZA a 3.ZL. Seminář vedla ústavní hygienička nemocnic NsP Karviná a Havířov Mgr. Jana Hálová Bialková. Hygiena rukou je nedílnou součástí péče o naše zdraví a také důležitou součástí nemocniční hygieny.  →

Jedeme na lyžák | 25.01.2017 | zobr: 1269x

Informace k odjezdu  →

Ke stažení:
NEZAPOMEŇ SI VZÍT      SOUHLASY RODIČŮ

Vánoční sportovní den | 03.01.2017 | zobr: 1136x

V předvánočním čase, ve středu 21. prosince se konal již druhý zimní sportovní den. Žáci i pedagogové si dali dostaveníčko ve sportovním komplexu STARS Karviná, aby strávili dopoledne při společném sportování. Každý měl možnost svobodného výběru z bruslení, badmintonu, florbalu, futsalu a aerobiku.  →

Fotogalerie

Anketa - STRAVOVÁNÍ | 02.01.2017 | zobr: 1190x

Prosíme žáky o vyplnění ANKETY O STRAVOVÁNÍ.

Anketu vypsala školní jídelna SŠTaS Karviná, náš dodavatel obědů. Bližší informace  →

Jsme pyšní na naše žáky | 01.01.2017 | zobr: 1057x

Děkujeme všem žákům, kteří dělají dobré jméno naší škole. Vybíráme za všechny:

Matyáš Poliačik pomáhá v zařízení pro seniory Nový domov. Jeho práci tam ocenili poděkováním ředitelce školy.
Poděkování Matyáši Poliačikovi

Plamena Dancheva se věnuje dobrovolnictví. Článek o její práci vyšel v novinách Adry.
Článek Plameny Danchevy

Pomáháme Aleškovi | 18.12.2016 | zobr: 1256x

Dne 17. 12. 2016 se zástupci studentů Střední zdravotnické školy Karviná sešli s maminkou onkologicky nemocného Aleška. Setkání proběhlo v Havířově, tam studenti předali finanční dar v hodnotě 5000 Kč spolu s hračkou.

Tímto přejeme Aleškovi a mamince hodně štěstí.

Zpívání seniorům | 18.12.2016 | zobr: 1129x

Dne 14. 2. jsme pacientům na LDN a sociálních lůžkách v nemocnici Karviná - Ráj zpříjemnili předvánoční čas.  →

Fotogalerie

Mikuláš v karvinské nemocnici | 14.12.2016 | zobr: 1124x

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla na dětském oddělení NsP Karviná akce Mikuláš dětem, které se zúčastnily vybrané žákyně 4.A. Děkujeme všem našim žákům, kteří se zapojili do předvánočních akcí pro děti a seniory v okolních nemocnicích.                                                   Mgr. Delongová K.

Fotogalerie

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 jsme se my, žáci 4.B, přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty a šli navštívit děti v havířovské nemocnici.  →

 

Fotogalerie

Sportovní den | 12.12.2016 | zobr: 1129x

Ve středu 21. prosince proběhne tradiční předvánoční Sportovní den. Organizace

Maturita jaro 2017 aktuálně | 09.12.2016 | zobr: 1548x

Současným žákům 4. ročníků i bývalým žákům, kteří nebyli úspěšní v některé části maturitní zkoušky, byly předány a odeslány e-mailem výpisy z přihlášky k MZ JARO 2017. Bývalí žáci potvrdí přijetí výpisu buď podpisem protokolu a odesláním škole nebo osobním podpisem na sekretariátě školy. Upozorňujeme, že na výpisu je kód k přístupu na výsledkový portál.

Volejbalový listopad | 01.12.2016 | zobr: 1110x

V průběhu listopadu kraloval na naší škole volejbal. Hráli všichni v průběhu výuky a ti, kterým se hra dařila nebo jen líbila, si zahráli školní turnaj smíšených družstev 3+1. Vybraní volejbalisté naší školy se zúčastnili okresních kol volejbalu středních škol dívek i chlapců v Orlové.   →

Fotogalerie

První Den otevřených dveří proběhl | 30.11.2016 | zobr: 1435x

V pondělí 28. listopadu jsme na prvním Dni otevřených dveří přívítali několik stovek návštěvníků - potenciálních uchazečů o studium, jejich rodičů, kamarádů, ale i těch, kteří chtěli pouze vidět, jak to u nás chodí a vypadá. →


Děkujeme všem, kteří přišli - fotogalerie.

Anglické divadlo | 28.11.2016 | zobr: 1083x

Dne 23. listopadu 2016 jsme zhlédli anglické divadelní představení PETER BLACK 2 v Kulturním domě Karviná.
Představení bylo obohacením klasické výuky cizího jazyka.  Můžeme říci, že si herci získali naši pozornost užitím srozumitelného jazyka, vtipných frází i vkládáním českých slov do anglického textu.  →

Exkurze na Letiště Mošnov | 13.11.2016 | zobr: 1387x

V úterý 25. října se žáci z 2.ZL v rámci výuky anglického jazyka byli podívat na letišti v Mošnově. Dozvěděli se nejen, jak to chodí při odbavování cestujících, co si smí vzít s sebou do letadla a tak podobně, ale také si prohlédli letištní hasičskou stanici.

Fotogalerie

Sportovní úspěch | 13.11.2016 | zobr: 1481x

15. října 2016 se zdatnější z našich studentů zúčastnili 2. ročníku závodu Havířovská desítka a rozhodně naší škole neudělali ostudu.  →

 

Fotogalerie

Setkavárna | 09.11.2016 | zobr: 2184x

Již třetím rokem jsme zahájili dobrovolnický projekt Setkavárna postupně v nemocnicích Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová, ve spolupráci se zástupci mezinárodní humanitární organizace ADRA.  →

Fotogalerie
Napsali o Setkavárně
Setkavárna na Polaru

Burzy škol | 09.11.2016 | zobr: 2439x

I v letošním školním roce jsme se účastnili akce s názvem PREZENTACE STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL na trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, organizované úřady práce. →

Neviditelná výstava | 31.10.2016 | zobr: 64817x

V úterý 25. října se žáci Střední zdravotnické školy vydali do Prahy prohlédnout si Neviditelnou výstavu. Zde si mohli vyzkoušet, jaký je život bez zraku - tedy bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací.  →

Fotogalerie

Informace k nadcházejícímu přijímacímu řízení i přihlášky ke studiu najdete v sekci Přijímací řízení.
Zájemce o studium zveme na druhý Den otevřených dveří, který proběhne 7.2.2015.
Podívejte se na reportáž TV POLAR z prvního Dne otevřených dveří v listopadu.

Přípravné kurzy k testům z M a ČJ se konat nebudou.

Únor 2019
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
neděle, 24. února
slaví: Matěj
29.10.2018 - 30.10.2018
podzimní prázdniny
22.12.2018 - 2.1.2019
Vánoční prázdniny
31.3.2019
odevzdání maturitních prací(4.ZL)
8.4.2019
pedagogická rada+třídní schůzky
10.-11.4.2019
didaktické testy a písemné práce společné části MZ
18.-19.4.2019
velikonoční prázdniny
22.4.2019
velikonoční pondělí
1.5.2019
Svátek práce
8.5.2019
Den vítězství
2.-10.5.2019
didaktické testy a písemné práce společné části MZ
30.5.-26.6.2019
odborná praxe 3.A,3.B
3.6.-14.6.2019
odborná praxe 3.ZL
10.-14.6.2019
turistický kurz
24.6.2019
pedagogická rada
1.7. - 31.8.2019
Hlavní prázdniny
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.