Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Ředitelka:596 311 773
Sekretariát:596 311 774
596 314 896
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka

Vítáme Vás v internetové prezentaci SZŠ Karviná
 

Kvalifikační kurzy | 27.08.2014 | zobr: 197x

Ve školním roce 2014/15 otevíráme pro veřejnost tyto kvalifikační kurzy:

OŠETŘOVATEL (leták), více informací zde

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ (leták), více informací zde

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (leták)

Přihláška (společná pro všechny kurzy)

Informace pro budoucí 1. ročníky | 26.08.2014 | zobr: 397x

Co si pořídit- bílý plášť všichni, asistenti navíc zdravotnické boty, zámek na šatnovou skříňku všichni

Na co si připravit finance - SRPŠ cca 1000,- Kč, LVVZ cca 2000,-Kč

Učebnice obor zdravotnický asistent, obor zdravotnické lyceum   (vyčkejte na burzu knih v září) 

Jak se stravováním - pokud se žáci chtějí stravovat, je nutno zřídit souhlas s inkasem a poté odevzdat přihlášku i souhlas na sekreteriátě školy co nejdříve - přesné informace a souhlas zde

Maturity podzim 2014 | 25.08.2014 | zobr: 297x

Informace najdete v sekci maturita.

Požární poplach | 15.07.2014 | zobr: 115x

Na sklonku školního roku, 26. června 2014, proběhlo v naší škole taktické cvičení - nácvik mimořádné události ve spolupráci s Hasičským sborem Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie

Inspirace na prázdniny | 29.06.2014 | zobr: 265x

Jako prázdninovou inspiraci bychom mohli označit letošní cykloturistický kurz žáků druhých ročníků. Odehrával se v krásném okolí Buchlovic, počasí přálo a užili si ho jak pěší, tak cyklisté. Všechny příznivce cykloturistiky zde čeká malá pohlednice z kurzu.

Dne 18.-19.6.2014 studentky 2.ZL a 2.A (Magdaléna Čamborková, Eliška Kufová, Markéta Kubienová, Barbora Žáčková) reprezentovaly naši školu v mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci.    →

Fotogalerie

Umístění nejlepších pěti skupin       →

 

Fotogalerie

Sportovní den 2.5.2014 | 29.04.2014 | zobr: 467x

V pátek 2. května proběhne pro studenty 1. a 2. ročníků ve sportovním areálu Stonava od 8.00 - 12.00 sportovní program.

Organizační pokyny:    →

Expedice ZACHRAŇME LIDSTVO A PLANETU | 28.04.2014 | zobr: 535x

V pondělí 5. května budou žáci 1., 2. a 3. ročníků v parku Boženy Němcové zachraňovat lidstvo před ekologickou katastrofou.

 

Organizační pokyny:     →

Je již dobrou tradicí naše spolupráce s nemocnicí Havířov, a proto ani v letošním roce nemohli naši žáci chybět na havířovském Dni zdraví.

Čtvrtý ročník této akce se uskutečnil v úterý 8. dubna.     →

Fotogalerie

EXIT TOUR | 19.04.2014 | zobr: 315x

V rámci prevence sociopatologických  jevů proběhlo v naší škole celodenní projektové vyučování EXIT TOUR.    →

Fotogalerie

Divadlo | 15.04.2014 | zobr: 1627x

Ve úterý 22. dubna 2014 se v Těšínském divadle uskuteční představení muzikálu Báthoryčka, kterého se zúčastní všechny třídy kromě 4.A a 4.B.

Čtěte prosím pozorně pokyny k organizaci:    →

Přírodovědné hrátky | 14.04.2014 | zobr: 394x

Informace pro žáky 1. a 2. ročníků k Přírodovědným hrátkám (23.4.2014):     →

Staň se dobrovolníkem | 13.04.2014 | zobr: 286x

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat několik hodin týdně svého volného času klientům Nového domova, příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem.

Více informací zde.

Modrý den | 10.04.2014 | zobr: 381x

Ve středu 2. dubna jsme se rozhodli podpořit Světový den autismu a zapojili se do osvětové kampaně „Lightit up blue“, česky „Rozsviťme se modře“.                    →

Fotogalerie

Multi-kulti | 09.04.2014 | zobr: 310x

V průběhu měsíce března byla v rámci multikulturní výchovy na naší škole instalována výstava Multi- kulti.                                                                                                 →

Fotogalerie

Matematická soutěž | 31.03.2014 | zobr: 1899x

V pondělí 7.dubna proběhlo 2. školní kolo matematické soutěže zdravotnických škol.  Vítězové druhého kola dále postoupí do regionálního kola, které v letošním roce pořádá ostravská zdravotnická škola.

Postupující žáci
                                                 

Nebojte se poskytnout první pomoc | 30.03.2014 | zobr: 440x

V pátek 21. března jsme si připravily pro pacienty z  Dětského oddělení havířovské nemocnice rychlokurz první pomoci.
Přítomným dětem jsme vysvětlily, jak ošetřit malé i větší krvácení nebo jak fixovat zlomeninu, také si mohly vyzkoušet resuscitaci a dozvěděly se něco o polohování raněných.                                                                                             →

V úterý 25.3.2014 se družstvo našich žáků zúčastnilo okresního kola Soutěže v poskytování první pomoci organizované SZŠ ve Frýdku Místku, kde získalo pěkné 4. místo.
Děkujeme M. Čamborkové, E. Kufové, M. Kubienové a B. Žáčkové za kvalitní přípravu a odbornou reprezentaci školy.

Fotogalerie

Psychologická olympiáda | 26.03.2014 | zobr: 329x

Dne 20.března 2014 proběhlo regionální kolo Psychologické olympiády v Novém Jičíně. Naší školu skvěle reprezentovala Kateřina Balcarková ze třídy 3.ZL, která obsadila 2.místo. S její prací se můžete seznámit v sekci psychologie.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie

První pomoc | 24.03.2014 | zobr: 349x

V úterý 18. března 2014 na naší škole proběhlo školní kolo Soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva prvních a druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum.                                         →

Fotogalerie

Městské kolo ve florbalu | 24.03.2014 | zobr: 407x

Dne 12.3. 2014 se naši žáci zúčastnili městského kola florbalu.
V silné konkurenci obsadili 5. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Prezentace EKO | 24.03.2014 | zobr: 339x

Po třídních kolech soutěže v prezentaci ekologických témat, která byla uspořádána pro studenty druhých ročníků SZŠ, se 17.3.2014 uskutečnilo školní kolo této soutěže.    →

Matematický klokan | 22.03.2014 | zobr: 395x

V pátek 21. 3. proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan, soutěžilo se v kategoriích Junior - žáci 1. a 2. ročníku a Student - žáci 3. a 4. ročníku.

Výsledky (prvních deset míst).

Ve čtvrtek 6. března se družstvo našich žáků zúčastnilo městského kola FLORBALU 2014
v kategorii V - studenti, kde získalo krásné druhé místo.

Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci Střední zdravotnické školy.

LONDÝN | 24.02.2014 | zobr: 636x

Všem našim žákům nabízíme možnost školního zájezdu do Londýna.
Akce se uskuteční v září 2014.

Program zájezdu: LONDÝN - WINDSOR - STRATFORD - UPON - AVON.

Cena: 5 990,- Kč

Zájemci obdrží bližší informace + informační materiály pro rodiče u Mgr. Montagové, č. dveří 104.

Ve dnech 3.- 7.2. 2014 proběhla v naší škole stáž 7 zahraničních studentů. Tito k nám přicestovali bez nadsázky z celého světa - z Brazílie, Velké Británie, Chile, Číny, Turecka, Bulharska a Ruska.
Studenti hostovali v hodinách Anglického jazyka, občanské nauky, zeměpisu a tělesné výchovy. S našimi žáky diskutovali o kultuře, tradicích a zvycích svých zemí, samozřejmě v anglickém jazyce.
Přínos této akce je zřejmý - žáci měli možnost konverzovat v angličtině, dozvěděli se mnoho nových a zajímavých informací, učili se respektovat odlišnosti jiných národů.

                                                                                                                                              Fotogalerie

Psychologická olympiáda | 01.02.2014 | zobr: 525x

V pondělí 27. ledna 2014 proběhlo školní kolo již 9. ročníku psychologické olympiády.

Více v sekci psychologie.                                                       Fotogalerie

V pátek 13. prosince 2013 žákyně 3.B spolu s několika kolegyňkami ze 3.A a 2.B navštívily seniory na odděleních LDN, Geriatrie a Ošetřovatelské péče v nemocnicích Karviná, Havířov a Třinec.
Připravily si koledy, které společně s pacienty zazpívaly i s hudebním doprovodem houslí a flétny.                                                                                              →

Comenius Regio | 26.12.2013 | zobr: 692x

Ve dnech 18. - 19. 11. 2013 navštívilo vedení školy v rámci projektu Comenius Regio - "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" partnerskou Střední zdravotnickou školu v Nových Zámcích na Slovensku, kde proběhla jedna z projektových aktivit -  Den otevřených dveří, prezentace aktivit školy, jednotlivých oborů vzdělání a ukázky z výuky odborných předmětů. Více v sekci Projekty - Comenius Regio.

Ve středu 18.12. 2013 se kolektiv hráček z prvního až třetího ročníku naší školy zúčastnil okresního kola turnaje ve floorbale.
Dívky v jednoznačném boji získaly prvenství a postupují do krajského kola.

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Fotogalerie

Neviditelná výstava | 08.12.2013 | zobr: 870x

Ve středu 27.11. 2013 skupina žáků naší školy s pedagogickým doprovodem odcestovala do Prahy, aby tam navštívila Neviditelnou výstavu.

Tento projekt skýtá možnost vyzkoušet si, jaký je život bez zraku - tedy bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací.                                                  →

Den studentstva | 07.12.2013 | zobr: 1109x

V letošním školním roce jsme na naší škole založili tradici oslav Dne studentstva.
S nápadem přišla Studentská rada a první ročník byl realizován v pátek 15. listopadu. Náplní těchto oslav byly především dvě záležitosti: pasování žáků prvních ročníků do řad středoškoláků a soutěž Talent 2013.
Zúčastnili se žáci všech tříd se svými učiteli.                                                             →

Maturitní ples | 23.11.2013 | zobr: 722x

V pátek 22. listopadu proběhl již čtvrtý maturitní stužkovací ples, na kterém byli žáci čtvrtých ročníků pasováni na maturanty.
Období náročných příprav i atmosféra plesové noci je již minulostí a tak našim milým čtvrťákům už nic nebrání soustředit všechny síly k dosažení jediného cíle - úspěšného vykonání maturitní zkoušky.
Budeme vám držet palce a až si budete při učení dělat přestávky mezi maturitními otázkami, můžete zavzpomínat ve fotogalerii.

Týden vědy | 09.11.2013 | zobr: 1259x

V první polovině listopadu proběhl v České republice již tradičně Týden vědy - vědecký festival, v rámci kterého má veřejnost možnost nahlédnout do tajů vědeckých ústavů, navštívit různé výstavy, přednášky a další zajímavé akce přibližující tuto oblast.

Z naší školy se letos vydali objevovat vědu studenti 3.ZL, a to do Biofyzikálního ústavu v Brně.                                                                                         →

Soutěž v obvazování | 05.11.2013 | zobr: 908x

V úterý 5.11. 2013 byla uspořádána pro třídu 1.B oboru Zdravotnický asistent soutěž v obvazování. Soutěž proběhla v rámci předmětu ošetřovatelství s cílem zdokonalit se v obvazování jednotlivých částí těla. Žáci měli za úkol zhotovit před odbornou porotou vylosovaný obvaz, doplněný o modelovou situaci. Porota sledovala a hodnotila kontakt s nemocným, estetičnost, funkčnost a kvalitu zhotoveného obvazu.                                                                 Fotogalerie

Čaj o čtrnácté | 05.11.2013 | zobr: 825x

V dnešní uspěchané době není mnoho příležitostí na popovídání a vyslechnutí starostí a radostí našich žáků - proto jsme 21.10. začali se setkáváním u čaje o 14. hodině. Doba čaje je  věnována všem, kteří chtějí přijít a popovídat si.

Těším se na další posezení, které je samozřejmě otevřeno i všem rodičům.   →

                           Mgr. Eva Juřenová, metodik prevence rizikového chování

Neboj se poskytnout první pomoc | 07.10.2013 | zobr: 1319x

Studentky třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent minulý týden v rámci své odborné praxe na dětských odděleních NsP v Karviné-Ráji a v Havířově  připravily pro hospitalizované děti zábavně-naučné odpoledne s názvem "Neboj se poskytnout první pomoc".

Hlavním cílem bylo formou hry seznámit děti se základními prvky v poskytování první pomoci a zároveň na alespoň krátkou chvíli odvést jejich pozornost od vlastních bolístek.                                       →

Ekologický kongres | 01.10.2013 | zobr: 760x

30.září 2013 se naše škola již tradičně zúčastnila Ekologického kongresu pořádaného v Ostravě.
Žákyně 3.A Nikola Rosenbergerová a Karolína Szczuková a žákyně 3.B Alicja Holubová a Kateřina Kováčiková úspěšně prezentovaly svůj příspěvek k tématu Ekologických aspektů těžby uhlí.
Děkujeme za reprezentaci školy.

Informace pro maturanty - podzim 2013 | 16.09.2013 | zobr: 1305x

Žáci, kteří maturovali (úspěšně i neúspěšně) v podzimním termínu, si přijdou osobně vyzvednout všechny závěrečné dokumenty na sekretariát školy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Adaptační výlety 1. ročníků | 03.09.2013 | zobr: 1646x

Od středy 4.9. do pátku 6.9. proběhly adaptační výlety prvních ročníků. Postupně se vystřídaly třídy 1.A, 1.B, 1.ZL.

Vše se odehrálo v hezké přírodě nedaleké Prstné a novopečení žáci naší školy si mohli vyzkoušet, jak se jim bude při plnění budoucích studijních povinností spolupracovat.                                                                 →

Informace pro žáky 1.ročníku | 18.07.2013 | zobr: 2169x

Seznam učebnic pro obory zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zde.

Doporučujeme učebnice nekupovat během prázdnin a počkat na burzu učebnic, kterou budeme pořádat začátkem září (termín bude upřesněn - pravděpodobně 3.9.2013).

Upozorňujeme, že je nutno podat přihlášku ke stravování co nejdříve po nástupu do školy, pokud jste tak ještě neučinili.

Je nutno předložit vysvědčení z 9.ročníku ZŠ.

Nezapomeňte zámek na šatní skříňku.

Zveme Vás na návštěvu | 07.02.2013 | zobr: 2128x

Opravená budova školy - rekonstrukce fasády, zateplení a výměna oken probíhala od března
do října 2012:

         

Interiér. Vstupte:

Srpen 2014
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
pátek, 29. srpna
slaví: Evelína
pol: ---
---
28.6. - 31.8. 2014
Hlavní prázdniny
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.