Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Ředitelka:596 311 773
Sekretariát:596 311 774
596 314 896
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka

Vítáme Vás v internetové prezentaci SZŠ Karviná

 

Organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, p.o.
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

   

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na dveřích školy a na webových stránkách školy dne 24.4.2014 

Doporučený postup pro uchazeče - co dělat po přijímacích zkouškách

EXIT TOUR | 20.04.2014 | zobr: 66x

V rámci prevence sociopatologických  jevů proběhlo v naší škole celodenní projektové vyučování EXIT TOUR.    →

Fotogalerie

Divadlo | 15.04.2014 | zobr: 1315x

Ve úterý 22. dubna 2014 se v Těšínském divadle uskuteční představení muzikálu Báthoryčka, kterého se zúčastní všechny třídy kromě 4.A a 4.B.

Čtěte prosím pozorně pokyny k organizaci:    →

Přírodovědné hrátky | 14.04.2014 | zobr: 137x

Informace pro žáky 1. a 2. ročníků k Přírodovědným hrátkám (23.4.2014):     →

Staň se dobrovolníkem | 13.04.2014 | zobr: 51x

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat několik hodin týdně svého volného času klientům Nového domova, příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem.

Více informací zde.

Modrý den | 10.04.2014 | zobr: 124x

Ve středu 2. dubna jsme se rozhodli podpořit Světový den autismu a zapojili se do osvětové kampaně „Lightit up blue“, česky „Rozsviťme se modře“.                    →

Fotogalerie

Multi-kulti | 09.04.2014 | zobr: 78x

V průběhu měsíce března byla v rámci multikulturní výchovy na naší škole instalována výstava Multi- kulti.                                                                                                 →

Fotogalerie

Matematická soutěž | 31.03.2014 | zobr: 1547x

V pondělí 7.dubna proběhlo 2. školní kolo matematické soutěže zdravotnických škol.  Vítězové druhého kola dále postoupí do regionálního kola, které v letošním roce pořádá ostravská zdravotnická škola.

Postupující žáci
                                                 

Nebojte se poskytnout první pomoc | 30.03.2014 | zobr: 200x

V pátek 21. března jsme si připravily pro pacienty z  Dětského oddělení havířovské nemocnice rychlokurz první pomoci.
Přítomným dětem jsme vysvětlily, jak ošetřit malé i větší krvácení nebo jak fixovat zlomeninu, také si mohly vyzkoušet resuscitaci a dozvěděly se něco o polohování raněných.                                                                                             →

V úterý 25.3.2014 se družstvo našich žáků zúčastnilo okresního kola Soutěže v poskytování první pomoci organizované SZŠ ve Frýdku Místku, kde získalo pěkné 4. místo.
Děkujeme M. Čamborkové, E. Kufové, M. Kubienové a B. Žáčkové za kvalitní přípravu a odbornou reprezentaci školy.

Fotogalerie

Psychologická olympiáda | 26.03.2014 | zobr: 85x

Dne 20.března 2014 proběhlo regionální kolo Psychologické olympiády v Novém Jičíně. Naší školu skvěle reprezentovala Kateřina Balcarková ze třídy 3.ZL, která obsadila 2.místo. S její prací se můžete seznámit v sekci psychologie.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie

První pomoc | 24.03.2014 | zobr: 121x

V úterý 18. března 2014 na naší škole proběhlo školní kolo Soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva prvních a druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum.                                         →

Fotogalerie

Městské kolo ve florbalu | 24.03.2014 | zobr: 168x

Dne 12.3. 2014 se naši žáci zúčastnili městského kola florbalu.
V silné konkurenci obsadili 5. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Prezentace EKO | 24.03.2014 | zobr: 75x

Po třídních kolech soutěže v prezentaci ekologických témat, která byla uspořádána pro studenty druhých ročníků SZŠ, se 17.3.2014 uskutečnilo školní kolo této soutěže.    →

Matematický klokan | 22.03.2014 | zobr: 135x

V pátek 21. 3. proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan, soutěžilo se v kategoriích Junior - žáci 1. a 2. ročníku a Student - žáci 3. a 4. ročníku.

Výsledky (prvních deset míst).

Ve čtvrtek 6. března se družstvo našich žáků zúčastnilo městského kola FLORBALU 2014
v kategorii V - studenti, kde získalo krásné druhé místo.

Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci Střední zdravotnické školy.

LONDÝN | 24.02.2014 | zobr: 351x

Všem našim žákům nabízíme možnost školního zájezdu do Londýna.
Akce se uskuteční v září 2014.

Program zájezdu: LONDÝN - WINDSOR - STRATFORD - UPON - AVON.

Cena: 5 990,- Kč

Zájemci obdrží bližší informace + informační materiály pro rodiče u Mgr. Montagové, č. dveří 104.

Ve dnech 3.- 7.2. 2014 proběhla v naší škole stáž 7 zahraničních studentů. Tito k nám přicestovali bez nadsázky z celého světa - z Brazílie, Velké Británie, Chile, Číny, Turecka, Bulharska a Ruska.
Studenti hostovali v hodinách Anglického jazyka, občanské nauky, zeměpisu a tělesné výchovy. S našimi žáky diskutovali o kultuře, tradicích a zvycích svých zemí, samozřejmě v anglickém jazyce.
Přínos této akce je zřejmý - žáci měli možnost konverzovat v angličtině, dozvěděli se mnoho nových a zajímavých informací, učili se respektovat odlišnosti jiných národů.

                                                                                                                                              Fotogalerie

Psychologická olympiáda | 01.02.2014 | zobr: 272x

V pondělí 27. ledna 2014 proběhlo školní kolo již 9. ročníku psychologické olympiády.

Více v sekci psychologie.                                                       Fotogalerie

V pátek 13. prosince 2013 žákyně 3.B spolu s několika kolegyňkami ze 3.A a 2.B navštívily seniory na odděleních LDN, Geriatrie a Ošetřovatelské péče v nemocnicích Karviná, Havířov a Třinec.
Připravily si koledy, které společně s pacienty zazpívaly i s hudebním doprovodem houslí a flétny.                                                                                              →

Comenius Regio | 26.12.2013 | zobr: 432x

Ve dnech 18. - 19. 11. 2013 navštívilo vedení školy v rámci projektu Comenius Regio - "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" partnerskou Střední zdravotnickou školu v Nových Zámcích na Slovensku, kde proběhla jedna z projektových aktivit -  Den otevřených dveří, prezentace aktivit školy, jednotlivých oborů vzdělání a ukázky z výuky odborných předmětů. Více v sekci Projekty - Comenius Regio.

Ve středu 18.12. 2013 se kolektiv hráček z prvního až třetího ročníku naší školy zúčastnil okresního kola turnaje ve floorbale.
Dívky v jednoznačném boji získaly prvenství a postupují do krajského kola.

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Fotogalerie

Neviditelná výstava | 08.12.2013 | zobr: 562x

Ve středu 27.11. 2013 skupina žáků naší školy s pedagogickým doprovodem odcestovala do Prahy, aby tam navštívila Neviditelnou výstavu.

Tento projekt skýtá možnost vyzkoušet si, jaký je život bez zraku - tedy bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací.                                                  →

Den studentstva | 07.12.2013 | zobr: 789x

V letošním školním roce jsme na naší škole založili tradici oslav Dne studentstva.
S nápadem přišla Studentská rada a první ročník byl realizován v pátek 15. listopadu. Náplní těchto oslav byly především dvě záležitosti: pasování žáků prvních ročníků do řad středoškoláků a soutěž Talent 2013.
Zúčastnili se žáci všech tříd se svými učiteli.                                                             →

Maturitní ples | 23.11.2013 | zobr: 410x

V pátek 22. listopadu proběhl již čtvrtý maturitní stužkovací ples, na kterém byli žáci čtvrtých ročníků pasováni na maturanty.
Období náročných příprav i atmosféra plesové noci je již minulostí a tak našim milým čtvrťákům už nic nebrání soustředit všechny síly k dosažení jediného cíle - úspěšného vykonání maturitní zkoušky.
Budeme vám držet palce a až si budete při učení dělat přestávky mezi maturitními otázkami, můžete zavzpomínat ve fotogalerii.

Týden vědy | 09.11.2013 | zobr: 963x

V první polovině listopadu proběhl v České republice již tradičně Týden vědy - vědecký festival, v rámci kterého má veřejnost možnost nahlédnout do tajů vědeckých ústavů, navštívit různé výstavy, přednášky a další zajímavé akce přibližující tuto oblast.

Z naší školy se letos vydali objevovat vědu studenti 3.ZL, a to do Biofyzikálního ústavu v Brně.                                                                                         →

Soutěž v obvazování | 05.11.2013 | zobr: 592x

V úterý 5.11. 2013 byla uspořádána pro třídu 1.B oboru Zdravotnický asistent soutěž v obvazování. Soutěž proběhla v rámci předmětu ošetřovatelství s cílem zdokonalit se v obvazování jednotlivých částí těla. Žáci měli za úkol zhotovit před odbornou porotou vylosovaný obvaz, doplněný o modelovou situaci. Porota sledovala a hodnotila kontakt s nemocným, estetičnost, funkčnost a kvalitu zhotoveného obvazu.                                                                 Fotogalerie

Čaj o čtrnácté | 05.11.2013 | zobr: 500x

V dnešní uspěchané době není mnoho příležitostí na popovídání a vyslechnutí starostí a radostí našich žáků - proto jsme 21.10. začali se setkáváním u čaje o 14. hodině. Doba čaje je  věnována všem, kteří chtějí přijít a popovídat si.

Těším se na další posezení, které je samozřejmě otevřeno i všem rodičům.   →

                           Mgr. Eva Juřenová, metodik prevence rizikového chování

Neboj se poskytnout první pomoc | 07.10.2013 | zobr: 985x

Studentky třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent minulý týden v rámci své odborné praxe na dětských odděleních NsP v Karviné-Ráji a v Havířově  připravily pro hospitalizované děti zábavně-naučné odpoledne s názvem "Neboj se poskytnout první pomoc".

Hlavním cílem bylo formou hry seznámit děti se základními prvky v poskytování první pomoci a zároveň na alespoň krátkou chvíli odvést jejich pozornost od vlastních bolístek.                                       →

Ekologický kongres | 01.10.2013 | zobr: 466x

30.září 2013 se naše škola již tradičně zúčastnila Ekologického kongresu pořádaného v Ostravě.
Žákyně 3.A Nikola Rosenbergerová a Karolína Szczuková a žákyně 3.B Alicja Holubová a Kateřina Kováčiková úspěšně prezentovaly svůj příspěvek k tématu Ekologických aspektů těžby uhlí.
Děkujeme za reprezentaci školy.

Informace pro maturanty - podzim 2013 | 16.09.2013 | zobr: 1000x

Žáci, kteří maturovali (úspěšně i neúspěšně) v podzimním termínu, si přijdou osobně vyzvednout všechny závěrečné dokumenty na sekretariát školy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Adaptační výlety 1. ročníků | 03.09.2013 | zobr: 1324x

Od středy 4.9. do pátku 6.9. proběhly adaptační výlety prvních ročníků. Postupně se vystřídaly třídy 1.A, 1.B, 1.ZL.

Vše se odehrálo v hezké přírodě nedaleké Prstné a novopečení žáci naší školy si mohli vyzkoušet, jak se jim bude při plnění budoucích studijních povinností spolupracovat.                                                                 →

Informace pro žáky 1.ročníku | 18.07.2013 | zobr: 1846x

Seznam učebnic pro obory zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zde.

Doporučujeme učebnice nekupovat během prázdnin a počkat na burzu učebnic, kterou budeme pořádat začátkem září (termín bude upřesněn - pravděpodobně 3.9.2013).

Upozorňujeme, že je nutno podat přihlášku ke stravování co nejdříve po nástupu do školy, pokud jste tak ještě neučinili.

Je nutno předložit vysvědčení z 9.ročníku ZŠ.

Nezapomeňte zámek na šatní skříňku.

Zveme Vás na návštěvu | 07.02.2013 | zobr: 1760x

Opravená budova školy - rekonstrukce fasády, zateplení a výměna oken probíhala od března
do října 2012:

         

Interiér. Vstupte:

Duben 2014
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
středa, 23. dubna
slaví: Vojtěch
pol: Jemná hrášková polévka
Vepřové maso na pepři, staročeská rýže, zeleninový salát, Nápoj
22.4. - 23.4. 2014
Přijímací zkoušky na SZŠ Karviná
1.5. 2014
Svátek práce
2.5. - 15.5. 2014
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
8.5. 2014
Státní svátek - Den vítězství
16.5. - 10.6. 2014
Ústní a profilová část maturitní zkoušky
26.5. - 20.6.2014
Odborná praxe 3. ročníků ZA
9.6. - 13.6.2014
Turistický kurz
20.6. 2014
Slavnostní vyřazení absolventů
19.6.2014
Pedagogická rada
28.6. - 31.8. 2014
Hlavní prázdniny
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.