Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka

   

Ředitelka školy vyhlašuje ve dnech 1.9. a 2.9.2016

ŘEDITELSKÉ VOLNO z technických důvodů.

Organizace opravných zkoušek a dodatečných klasifikací bude probíhat beze změn.

Školní rok bude zahájen 5.9.2016 v 8.00 v tělocvičně školy, pouze první ročníky se sejdou v 7.50 hod v těchto učebnách: 1.ZL - učebna č. 103, 1.A - 105, 1.B - 107.

Od 5.9. do 8.9. 2016 bude výuka probíhat podle upraveného rozvrhu.

Obědy pro žáky se budou vydávat od 9.9.2016.

Opravné zkoušky, komisionální přezkoušení a dodatečné klasifikace se budou konat  od 25.8.2016 do 31.8.2016. konkrétní termíny si žáci mohou zjistit na sekreteriátě školy nebo na nástěnce u kanceláře.

Pokud žáci neobdrželi požadavky na zkoušení, je možno kontaktovat příslušné vyučující nebo případně sekreteriát školy - informace předáme.

Maturita podzim 2016 aktuálně | 04.07.2016 | zobr: 175x

Žáci, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu maturit, obdrží v průběhu prázdnin

  • výpis z přihlášky emailem - nutno dobře uschovat
  • pozvánky k písemným zkouškám e-mailem
  • informace o harmonogramu ústních zkoušek - od 22.8.po telefonickém dotazu na sekreteriátě školy
  • základní informace je možno nalézt zde

Nejdůležitější informace pro 1. ročníky naleznete v článku zde.

Dne 22. - 23. 6. 2016 se čtyřčlenné družstvo složené z žáků 2. ročníků vydalo reprezentovat naší školu do tábora Zálesí v Mladém Bříšti. Soutěž organizovala SZŠ v Jihlavě ve spolupráci se ZZS a ČČR Kraje Vysočina.  →

Fotogalerie

Fotografická soutěž | 27.06.2016 | zobr: 132x

Vyhlašujeme opět fotografickou soutěž na téma Sociální dokument.  →

Hudbou proti drogám | 27.06.2016 | zobr: 104x

V pondělí 27. 6. 2016 proběhl ve škole program s názvem Hudbou proti drogám. Měl žákům připomenout důsledky působení drog na příkladu celosvětově známých hudebních osobností.  →

Fotogalerie

Třeťáci na naší škole | 27.06.2016 | zobr: 104x

23. 6. 2016 navštívili naši školu žáci třetích tříd základních škol z Karviné. Připravili jsme pro ně několik her a aktivit zaměřených na jejich probrané učivo, týkající se zejména zdraví a anatomie lidského těla.  →

Den otevřených dveří na RZP Karviná | 27.06.2016 | zobr: 129x

21.6.2016 připravila RZP Karviná pro naše žáky prvních ročníků oboru ZA a pro druhý ročník oboru ZL  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  →

Fotogalerie

30 tisíc pro Kajku a Mimi | 27.06.2016 | zobr: 100x

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 10 hod. jsme slavnostně předali před ZŠ Mendelova v Karviné Karolince a Miriamce Wijackým šek na celý zisk z našeho charitativního koncertu "Karvinské děti pomáhají 2016"!  →

Fotogalerie            Deník.cz píše o koncertu

Sportovní den | 26.06.2016 | zobr: 120x

V pátek 24. 6. si první a druhé ročníky užily sportovní dopoledne ve sportovním areálu ZŠ Stonava. Ani docela velké vedro nezabránilo našim žákům podávat výborné sportovní výkony. A jak to všechno vypadalo se můžete podívat ve fotogalerii.

Veřejné zakázky | 16.06.2016 | zobr: 384x

2016

Den sociálních služeb | 14.06.2016 | zobr: 176x

V pátek 10. června jsme se v rámci Dnů Karviné zúčastnili s žáky druhých ročníků akce s názvem Dny sociálních služeb, pořádané městem na fryštátském náměstí.  →

Fotogalerie

Bezpečné prázdniny | 09.06.2016 | zobr: 147x

Ve středu 8. 6. 2016 se žáci druhých ročníků zapojili do projektu Bezpečné prázdniny, který realizovala ZŠ Jarošova v Havířově. Naši žáci si připravili modelové situace úrazů, se kterými se děti mohou setkat o prázdninách. →

Fotogalerie     havířovské Radniční listy píší o projektu

Děkujeme, že pomáháte | 06.06.2016 | zobr: 151x

Nečekejme, kdo obdaruje nás, pojďme sami obdarovávat“ je mottem charitativního koncertu, který u příležitosti Dne dětí proběhl v MěDK v Karviné ve středu 1. června 2016.   →

Fotogalerie

Odborná praxe ZL | 05.06.2016 | zobr: 211x

Od 23.5.-3.6.2016 se uskutečnila odborná praxe žáků třetího ročníků oboru Zdravotnické lyceum. Pro naše lyceisty to byla první zkušenost a setkání s praxí.  →

Fotogalerie

Odborná praxe ZA | 05.06.2016 | zobr: 195x

Opět jako každoročně jsme zahájili  30.5.2016 odbornou červnovou praxi žáků třetích ročníků oboru zdravotnický asistent.   →

Fotogalerie

Prezentace zdravotnických povolání | 31.05.2016 | zobr: 208x

Ve dnech 9. - 20. května letošního roku probíhala v nemocnicích NsP Karviná a Orlová akce s názvem Prezentace zdravotnických povolání, na jejíž realizaci se podíleli vyučující a žáci třetích ročníků naší školy.  →

Fotogalerie

Návštěva Hospice ve Frýdku-Místku | 31.05.2016 | zobr: 168x

Dne 18. května 2016 se žáci 3. A v rámci výuky předmětu Ošetřování nemocných zúčastnili exkurze do Hospice ve Frýdku-Místku.  →

Fotogalerie

Kurz CHŮVA | 17.05.2016 | zobr: 189x

V září (případně srpnu - dle zájmu) otevíráme kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Podrobné informace naleznete zde.

V případě zájmu kontaktujte sekretariát školy.

Krajská soutěž v PP | 30.04.2016 | zobr: 325x

Dne 13.4.2016 čtyřčlenné družstvo 2. ročníků reprezentovalo naší školu v krajské soutěži v poskytování první pomoci, která se konala ve Frýdku-Místku.  →

Fotogalerie

Exkurze do AÚ MU | 27.04.2016 | zobr: 367x

V úterý 26.4.2016 se konala pro vybrané žáky 1.A,1.B,2.ZL,3.ZL exkurze do Anatomického ústavu Masarykovy Univerzity v Brně.  →

Ukázková hodina PP | 26.04.2016 | zobr: 257x

Dne 12.4.2016 jsme na naší škole připravili pro žáky 7. a 8. třídy polské ZŠ ukázkovou hodinu první pomoci. Žáci měli možnost si zážitkovou metodou vyzkoušet poskytování první pomoci. Tato akce byla žáky i učiteli polské školy hodnocena jako velmi přínosná.

Fotogalerie

Spolupráce se ZŠ Stonava | 21.04.2016 | zobr: 238x

Dne 11. dubna 2016 na naší škole proběhlo pro vyučující ZŠ Stonava školení v poskytování první pomoci. Zúčastnilo se 11 vyučujících, školení bylo situováno do tří částí a školilo se zážitkovou metodou.  →

Fotogalerie

Den zdraví v okolních nemocnicích | 21.04.2016 | zobr: 255x

Je již dobrou tradicí naše spolupráce na akcích pořádaných nemocnicemi Karviná, Orlová a Havířov, zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí občanů. I letos nechyběli naši žáci 3r. oboru ZA na Dnech zdraví, které nemocnice každoročně pořádají.  →

Fotogalerie      Fotogalerie Havířov      Video

Objevujeme matematické talenty | 20.04.2016 | zobr: 379x

Již tradičně je u nás jaro obdobím, kdy nenecháváme zahálet naše matematické talenty.

A letos toto platilo ještě mnohem více než jindy, protože jsme rozšířili spektrum absolvovaných matematických soutěží o tři (!) nové. →

Přírodovědné hrátky | 17.04.2016 | zobr: 272x

V pátek 15. dubna proběhl 5. ročník již tradiční soutěže pro 1. a 2. ročníky Přírodovědné hrátky, letos na téma Zdravý životní styl. Klání bylo po celou dobu vyrovnané, vítězem se však může stát pouze jeden - a to se v letošním roce podařilo třídě 2.ZL. Gratulujeme!

Fotogalerie

Festival ošetřovatelských kazuistik | 14.04.2016 | zobr: 270x

Dne 30.3.2016 se konal Festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně.

Naše žákyně Barbora Žáčková ze 4.A se prezentovala kazuistikou Ošetřovatelská péče o klienta s chronickými ranami.

Děkujeme Barči za reprezentaci školy.  →

Dne 4. dubna 2016 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila čtyřčlenná družstva prvních a druhých ročníků oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum.  →

Fotogalerie

Napsali o Setkavárně | 05.04.2016 | zobr: 231x

V pondělí 4. dubna odstartovala nová Setkavárna v Karviné a Orlové, na které s organizací Adra spolupracují naše studentky.
O tomto projektu informují také stránky Adry.

Fotogalerie       Video

Študuj u nás | 04.04.2016 | zobr: 219x

TV Polar mapuje školství v regionu v pořadu Študuj u nás. V jednom z dílů je společně s dalšími dvěma školami představena i naše škola.

Od dubna letošního roku zahajujeme další dobrovolnickou aktivitu ve spolupráci s ADROU a nemocnicemi Karviná a Orlová s názvem Setkavárna.  →

Fotogalerie

Děkujeme všem dobrovolníkům z 2.B, 3.B a 3.ZL, kteří se po vyučování ve svém volném čase pravidelně účastní jedinečného projektu s názvem "Setkavárna“ a přináší úsměv, radost a dobré slovo seniorům v obou nemocnicích.  →

Fotogalerie

Edukační program | 25.03.2016 | zobr: 254x

V týdnu od 14.3. - 18.3. 2016 se zúčastnili vybraní studenti 3.A a 4.A oboru ZA edukační akce pořádané nemocnicí Karviná-Ráj na téma "Děti, nebojte se nemocnice“.  →

Fotogalerie     Reportáž na TV Polar

Ve středu 16. března 2016 se na naší škole uskutečnila regionální Konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnili žáci středních zdravotnických škol z Ostravy, Opavy, Krnova, Nového Jičína, Oder, Frýdku - Místku a také žáci naší školy.  →

Fotogalerie

17. března 2016 se v Novém Jičíně konalo regionální kolo Psychologické olympiády. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola - Kristina Haratyková ze 3.A oboru ZA a v konkurenci z celého regionu se umístila na krásném druhém místě.

Více v sekci Psychologie

Neboj se poskytnout první pomoc | 13.03.2016 | zobr: 288x

V pátek 11. března 2016 si žákyně 4.A  připravily dopolední program pro hospitalizované děti s názvem "Neboj se poskytnout první pomoc".  →

Fotogalerie

Návštěva Alzheimer centra | 13.03.2016 | zobr: 289x

Ve čtvrtek 10. března 2016 se třída 4.A zdravotnických asistentů zúčastnila exkurze v Alzheimer centru v Karviné-Darkov.   →

Dny otevřených dveří | 08.02.2016 | zobr: 445x

30. listopadu a 6. února letošního školního roku proběhly v naší škole dny otevřených dveří.
Děkujeme všem, kteří nás navštívili.

Fotogalerie listopad
Fotogalerie únor

Přijímací řízení | 29.01.2016 | zobr: 536x

Bližší informace k nadcházejícímu přijímacímu řízení naleznete v sekci Přijímací řízení.

Přihlášky ke studiu a formulář pro potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor ZA naleznete ke stažení rovněž v sekci Přijímací řízení (v pravém sloupci).

Onkologický seminář | 28.01.2016 | zobr: 301x

Dne 28.1.2016  žáci. 4.A a 4.B třídy navštívili v rámci exkurze onkologický stacionář v KHN.  →

Fotogalerie

Ve čtvrtek 28.ledna 2016 proběhlo školní kolo psychologické olympiády, tentokrát na téma Životní motto, kterým se řídím.  →

Fotogalerie

Setkání s hygieničkou | 28.01.2016 | zobr: 387x

Ještě před ukončením prvního pololetí naši školu navštívila ústavní hygienička NsP Karviná-Ráj a Havířov, paní Mgr. Jana Hálová Bialková.  →

Fotogalerie

Setkání dobrovolníků | 28.01.2016 | zobr: 403x

Ve čtvrtek 21. ledna v 16 hodin se uskutečnilo v kavárně Avion v Českém Těšíně setkání dobrovolníků mezinárodní humanitární organizace ADRA. →

Fotogalerie

Vánoční besídka se seniory | 04.01.2016 | zobr: 457x

V pátek 18. prosince přichystaly žákyně 4.A a 4.B pro pacienty nemocnic NsP Karviná-Ráj a NsP Havířov vánoční besídku.  →

Fotogalerie

Dne 18.12.2015 studenti třídy 4.A  potěšili hospitalizované děti v NsP Karviná dopoledním programem s názvem předvánoční hrátky.  →

Fotogalerie

Již tradičně dělají naše žákyně na Mikuláše radost pacientům v nemocnicích v Karviné a v Havířově.
2. prosince navštívily studentky 3.A klienty Léčebny dlouhodobě nemocných v NsP Karviná - Ráj a studentky čtvrtého ročníku ZA Dětské a Interní oddělení v NsP Havířov.  →                                Fotogalerie

Podpora výuky cizích jazyků | 02.12.2015 | zobr: 607x

Během podzimu 2015 byly v naší škole zrealizovány 4 výjezdy na jazykové pobyty v rámci realizace klíčových aktivit projektu:

PODPORA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ   →

Jazykový pobyt Berlín | 01.12.2015 | zobr: 604x

V druhé polovině listopadu se 10 žáků naší školy v doprovodu jedné paní učitelky vypravilo zdokonalovat svou němčinu do Berlína. Akce probíhala v rámci projektu EU: Podpora výuky cizích jazyků. Jak hodnotí jazykový pobyt sami studenti?

15.11.2015 v jednu hodinu nad ránem nás deset vyrazilo autobusem na týden do Berlína...   →                                                                                        Fotogalerie

6. maturitní ples | 30.11.2015 | zobr: 655x

V pátek 6.11.2015 se uskutečnil 6. maturitní ples, již tradičně v Dělnickém domě v Horní Suché.   →

Fotogalerie

Týden vědy | 22.11.2015 | zobr: 579x

Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru ZL se letos již tradičně zúčastnili exkurzí v rámci Týdne vědy. Tentokrát jsme se trošku odvázali a vypravili se poznávat vědu až do Prahy. Našim cílem byla dvě pracoviště Akademie věd – Fyziologický a Mikrobiologický ústav.  →                                                              Fotogalerie

Zdravověda v praxi | 17.11.2015 | zobr: 628x

V pondělí 16.11.2015 se šest studentů 3. a 4. ročníku naší školy zapojilo do projektu Zdravověda v praxi, realizovaného Gymnáziem v Orlové. Projekt byl určen žákům 8-letého studia.  →

Fotogalerie

TV Polar

Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhl na ZŠ U Studny projektový den na téma První pomoc. Prostřednictvím řešení modelových situací se žáci ZŠ seznámili se základními pravidly poskytování první pomoci.   →

Fotogalerie

Neboj se poskytnout první pomoc | 10.11.2015 | zobr: 630x

Ve čtvrtek 5.11.2015 si žáci třídy 4.A v rámci semináře na dětském oddělení v NsP Karviná-Ráj připravili dopolední program pro hospitalizované děti s názvem " Neboj se poskytnout první pomoc".  →

Podzimní termín rekvalifikačního kurzu zdravotník zotavovacích akcí byl dne 2.11.2015 zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Zkoušku úspěšně absolvovalo 14 frekventantů, převážně z řad pedagogických pracovníků.  →

Fotogalerie

Setkavárna | 05.11.2015 | zobr: 641x

V letošním školním roce jsme opět zahájili dobrovolnický projekt ve spolupráci se zástupci nemocnice v Českém Těšině a pod záštitou mezinárodní humanitární organizace ADRA.
Projekt  Setkavárna je převzatý z Austrálie a v ČŘ je ojedinělý. Pacienti i zdravotníci hodnotí tento projekt velmi kladně.  →

Fotogalerie

Burzy škol | 05.11.2015 | zobr: 706x

I v novém školním roce se účastníme PREZENTACE STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL na trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, organizované úřady práce. 15.10.2015 se jsme se zúčastnili s našimi žáky prezentace v Třinci ve Werk aréně.

Kde nás ještě můžete vidět ?

Den napříč školou | 13.10.2015 | zobr: 1583x

V pátek 9. října se 50 našich žáků zúčastnilo projektu realizovaného ZŠ Mendelova s názvem Den napříč školou 2015. Projekt byl tematicky zaměřen na krizové situace a ochranu zdraví. →

Fotogalerie

Vzdělávací pobyt v Brightonu | 08.10.2015 | zobr: 928x

V rámci projektu Podpora jazykového vzdělávání vyjelo v sobotu 26. září 20 žáků naší školy, kteří byli vybraní za vynikající studijní výsledky, na týdenní jazykový pobyt do Brightonu.

Jak tuto akci vidí a hodnotí sami žáci?   →                                          Fotogalerie

Srdíčkové dny | 27.09.2015 | zobr: 970x

Naši studenti se opět zapojili do akce, kterou organizuje obecně prospěšná společnost Život dětem. Cílem je formou sbírky shromáždit prostředky na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Zvláštní poděkování patří studentkám Katce Kawkové a Kristině Haratykové z 3.A, které do akce vložily úsilí nad rámec svých povinností a díky tomu se jim podařilo pro dobrou věc získat velmi vysokou finanční částku.

Dne 26.9.2015 vyrazí skupina 20 žáků s učitelským doprovodem na jazykově vzdělávací pobyt do města Brighton ve Velké Británii. Žáci byli vybráni za dobré studijní výsledky, čeká je zajímavý program s průvodcem i výuka angličtiny.
Přejeme všem hezký pobyt a úžasné zážitky...

Potravinová sbírka | 23.09.2015 | zobr: 821x

Naše škola se zapojila do celokrajské potravinové sbírky trvanlivých potravin. Potraviny budou dodány azylovému domu pro matku a dítě, můžete proto přinést i potraviny pro děti, jako jsou dětské výživy apod. Sběrné místo je v kabinetu 113, obracejte se na p. učitelku mgr. Juřenovou. Konec sbírky je 8.10. 2015.

Maturita podzim 2015 aktuálně | 17.08.2015 | zobr: 1506x

Žákům, kteří konali maturitní zkoušky v podzimním termínu a byli úspěšní, jsou vystavena vysvědčení k vyzvednutí na sekretariátě školy.

Všichni žáci, kteří konali v podzimním období společnou část maturitní zkoušky a byl jim vystaven protokol, musí na výsledkovém portále povolit odeslání protokolu o MZ. Pokud tak neučiní, vyzvednou si protokol na sekreteriátě školy.

Kvalifikační kurzy - aktuálně | 16.08.2015 | zobr: 2161x

Ve školním roce 2015/16 otevíráme pro veřejnost tyto akreditované kvalifikační kurzy:

                      /zahajujeme během podzimu/

OŠETŘOVATEL, více informací zde

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, více informací zde

CHŮVA, více informací zde

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (leták)

Přihláška (společná pro všechny kurzy)

Interiér školy | 02.11.2014 | zobr: 4370x

                            Najděte 10 rozdílů:

                                                          2014

                                                          2012

Srpen 2016
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
sobota, 27. srpna
slaví: Otakar
1.7. - 31.8. 2016
Hlavní prázdniny
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.