Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Informace o studiu

Informace o studiu

STUDIJNÍ OBORY

Obor 53-41-H/01  Ošetřovatel  - tříletý učební obor s výučním listem

Obor 53-41-M/01  Zdravotnický asistentčtyřleté studium s maturitní zkouškou

Obor 53-41-M/03  Praktická sestra - čtyřleté studium s maturitní zkouškou

Obor 78-42-M/04  Zdravotnické lyceumčtyřleté studium s maturitní zkouškou

Ošetřovatel

Studium

Tříleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Absolvent oboru Ošetřovatel najde uplatnění  na nemocničních odděleních, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd. Pokud bude chtít absolvent dále studovat, může být přijat do vyššího ročníku oboru zdravotnický asistent (praktická sestra)

Kompetence dle zákona 96/2004 v platném znění:

Za výkon povolání ošetřovatele se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; dále se ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči.

Konkrétní činnosti, které může absolvent vykonávat dle vyhlášky 55/2011 v platném znění zde

 

Zdravotnický asistent 

Praktická sestra (od 1.9.2018)

Studium

Čtyřleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách (ošetřovatelství, psychiatrie, dětská sestra, porodní asistentka, rehabilitační pracovník apod.) nebo na vysokých školách. Absolvent oboru Zdravotnický asistent může po maturitě pracovat na nemocničních odděleních  , v ambulancích, u praktických lékařů, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Kompetence dle zákona 96/2004 v platném znění:

Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Konkrétní činnosti, které může absolvent vykonávat dle vyhlášky 55/2011 v platném znění zde

 

 Zdravotnické lyceum

Studium

Jedná se o 4leté maturitní studium.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z všeobecných i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Pokud nebude absolvent pokračovat ve studiu, může získat formou akreditovaných kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání. Absolventi se mohou také uplatnit přímo na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

 

 

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.