Hlasitost řeči  • Hovořící může tento aspekt ovládat.


  • Vždy je třeba mít na paměti velikost prostoru, ve kterém se mluví, a také kvalitu sluchu posluchače.


  • Tichá řeč je znakem úzkosti, nejistoty, nedostatku sebedůvěry.

  • Hlasitost není známkou kvality řeči,
    tou je spíše přesná a pečlivá artikulace
    a smysluplné frázování (členění vět).