Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz

Chůva

Kvalifikační kurz
CHŮVA DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Kurz akreditovaný MŠMT ČR, 13402/2014-1/402

Termín kurzu:  Podzim 2017, jaro 2018

Rozsah kurzu: 120 hodin teorie + 40 hodin praxe, závěrečné zkoušky u autorizované osoby – teoretická část kurzu bude probíhat ve všední den v odpoledních hodinách (2x týdně - předpoládáme úterý a čtvrtek od 15.30 hod, dohoda na případné změně je možná). Praxe bude probíhat v předškolních zařízeních (mateřských školách).

Cena kurzu: 9800 Kč (včetně závěrečné zkoušky)

Kurz 7000 Kč, Zkouška 2800 Kč

Zkoušky jsou garantovány autorizovanou osobou.

Výuková pracoviště:
SZŠ Karviná (teoretické vyučování + praktický nácvik v odborných učebnách), praxe v předškolních zařízeních (mateřských školách).

Způsob zakončení:
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části u autorizované osoby.
Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát s celonárodní platností.

Charakteristika:

Obsah kurzu odpovídá aktuálním požadavkům dle národní soustavy kvalifikací a jeho absolventi získají certifikát s celonárodní platností.

Obsahem rekvalifikačního kurzu:

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
- zásady prevence úrazů v domácnosti i při pobytu venku

2. Poskytování první pomoci dítěti /dětem
 - aktivní nácvik první pomoci při úraze, zranění hlavy, dušení, krvácení, popáleninách atd.
 - druhy úrazů, řešení tísňových situací, kdy volat lékaře

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
- jak se připravit na návštěvu dětského lékaře, preventivní prohlídky
- bolesti břicha, zvracení, průjem, alergie, prevence, domácí léčba

4. Vedení dítěte k hygienickým návykům
- čištění chrupu, nácvik na toaletu
- mytí rukou, smrkání
- stolování

 5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
- desatero správného životního stylu a výživy dětí
- jídelníček podle věku
- nevhodné potraviny
- pitný režim

6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte (dětí)
- vliv faktorů ovlivňujících výchovu dítěte
- vhodné hry pro jednotlivá věková období
- úloha hraček při práci chůvy
- motivace

7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
- rodina a vztahy v rodině     
- postavení chůvy v rodině

8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
- popsání jednotlivých vývojových etap
- řešení konkrétních výchovných problémů s dětmi, se kterými se chůva v rodině setkává

9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
- vlastnosti dobré chůvy, příklady z praxe při řešení konfliktních situací
- etická pravidla chůvy

10. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
- právní předpisy upravující výkon práce chůvy
- základy účetnictví

11. Provozování a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Při výuce budou používány názorné technické pomůcky a technika v multimediální učebně. Výuku povedou kvalifikované lektorky s dlouholetou praxí v pedagogické oblasti, zdravotní péče a první pomoci.

Uplatnění absolventa kurzu:

Zkouška z profesní kvalifikace Vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plná kvalifikace v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech, může pracovat v soukromých rodinách jako profesionální chůva.

Vstupní předpoklady:

Žadatelem může být pouze:

  • osoba starší 18 let
  • bez logopedické vady  
  • trestní bezúhonnost  
  • zdravotní způsobilost.

Kurz bude otevřen v případě přihlášení se min. 10 účastníků. 

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.