Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Kurzy pro veřejnost » Zdravotník zot.akcí

Zdravotník zot.akcí

Kvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Kurz akreditovaný MŠMT ČR, Č.j.: 8884/2014-1/304

Termín kurzu: Podzim 2017, jaro 2018

Rozsah kurzu: 42 hodin + 2 hodiny závěrečné zkoušky – kurz bude probíhat ve všední dny v odpoledních hodinách (2 x týdně) + 1 praktická vyučovací hodina na plaveckém bazéně.

Cena kurzu: 2 400 Kč

Výuková pracoviště:
SZŠ Karviná (teoretické vyučování + praktický nácvik v odborných učebnách), plavecký bazén.

Způsob zakončení:
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části.
Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát -  osvědčení.

Charakteristika:

Kurz je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a všechny zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, výletech, lyžařských a turistických kurzech, výukových, kulturních a sportovních akcích, pro trenéry a plavčíky při práci s dětmi.

Obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je také nácvik záchrany tonoucích. Kurz se skládá z 22 hodin teorie a 20 hodin praktické výuky, rozdělených do 9 témat. Praktická výuka bude probíhat ve vybavených odborných učebnách školy. Během výuky budou využity různé aktivizační metody, praktický nácvik bude probíhat záživnou formou dle modelových situací s využitím moderních pomůcek (resuscitační figuríny, AED – automatický externí defibrilátor apod.).

Při výuce budou používány názorné technické pomůcky a technika v multimediální učebně. Výuku povedou kvalifikované lektorky s dlouholetou praxí v pedagogické oblasti, zdravotní péče a první pomoci. 

Uplatnění absolventa kurzu:

Absolvent kurzu je schopen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti a dorost dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č.148/2004 Sb., vyhlášky 320/2010 Sb. a vyhlášky č. 422/2013 Sb. 

Vstupní předpoklady:

Dosažení 18 let věku, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, plavecká zdatnost, střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.