Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Maturita » Informace o maturitě

Informace o maturitě

 Maturity  2017/2018

V souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb.v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb.,v platném znění byly stanoveny pro letošní rok tyto maturitní zkoušky


1. společná část maturitní zkoušky (státní) 

1.    český jazyk 

2.    cizí jazyk  nebo matematika

 

maximálně 2 nepovinné zkoušky ( CJ nebo M)

 

  2. profilová část maturitní zkoušky (školní)

Podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy předměty a formy profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 takto:

Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent:

Povinné zkoušky profilové části:                  

1.   Ošetřovatelství - ústní zkouška

2.   Ošetřování nemocných - praktická zkouška

3.   Výběr: Somatologie nebo Psychologie a komunikace - ústní zkouška

                   

Nepovinné předměty:                      

1.    Cizí jazyk - ústní zkouška (pokud si ho žák nezvolil ve společné části MZ)

2.    Matematika - ústní zkouška  (pokud si ho žák nezvolil ve společné části MZ) 

Z nabídky nepovinných předmětů si žák může vybrat 1-2 předměty.

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum:

Povinné zkoušky profilové části:      

1.    Biologie a somatologie - ústní zkouška

2.    Zkouška ze souboru odborných  předmětů - maturitní práce s obhajobou
(odkazy na pokyny k odborné písemné práci najdete v pravém sloupci)
                        

Nepovinné předměty:                      

1.    Psychologie - ústní zkouška 

2.    Cizí jazyk - ústní zkouška (pokud si ho žák nezvolil ve společné části MZ)

3.    Matematika - ústní zkouška  (pokud si ho žák nezvolil ve společné části MZ)

4.    Občanská nauka - ústní zkouška     

5.    Chemie - ústní zkouška

6.    Fyzika - ústní zkouška          

 Z nabídky nepovinných předmětů si žák může vybrat 1-2 předměty.

Stanovené profilové zkoušky pro šk.rok 2017/2018 platí pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek.

Karviná 1.9.2017                                                                                  Mgr.Ivana Pinkasová

                                                                                                                 ředitelka školy


 

 

 

autor: red

Kritéria hodnocení ústních maturitních zkoušek

Zdravotnický asistent    Zdravotnické lyceum

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Profilová maturitní zkouška oboru 78-42-M/04 zdravotnické lyceum - maturtiní práce s obhajobou:

 

Náležitosti k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury 

 

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (od šk.r. 2015/16)

 

Témata profilových předmětů maturitní zkoušky

 

Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků

AJ ZA i ZL

NJ ZL

RJ ZL

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.