Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Blanka Štípková

Kontakt:                        Kabinet č. 316

                                     Telefon (sekretariát):  596 311 774

                                     E-mail:  stipkova.b@seznam.cz

Konzultační hodiny: Pondělí 12.00 - 13.00 a dále kdykoliv po domluvě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý z nás se může v životě setkat se situací, se kterou si neví rady. Máte problémy se školou, láskou, kamarády?  Pomocnou ruku na naší škole nabízí školní metodik prevence.

Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole.

Školní metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí.

Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v sekci "Dokumenty školy"

Náplň práce školního metodika prevence  →

Zajímavé odkazy | 07.12.2016 | zobr: 578x

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí  →

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.