Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Podpora výuky jazyků

Podpora výuky jazyků

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2713
Název projektu Podpora výuky cizích jazyků

 

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy formou podpoření výuky cizích jazyků a výuku v cizím jazyce na naší škole.

 

Popis klíčových aktivit

 1)  Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů, který je zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí učitelů. 

Klíčovou aktivitu absolvuje celkem 8 vyučujících školy.

 

2) Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

Krátkodobý jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky v trvání min. 5 pracovních dní, během kterého žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa

Klíčovou aktivitu absolvují 3 skupiny, každá o počtu 10 žáků.

 

Realizace klíčových aktivit

1)  Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Německo - Berlín

počet účastníků: 2

termín: 

zpráva ze zahraničního kurzu

 

Velká Británie - Worthing

počet účastníků: 6

termín: 31.10.2015 - 14.11.2015

zpráva ze zahraničního kurzu

 

2) Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky

Německo - Berlín

počet účastníků: 10 žáků a 1 vyučující

termín: 15.11.2015 - 21.11.2015

zpráva ze zahraničního kurzu

 

Velká Británie - Brighton

počet účastníků: 20 žáků a 2 vyučující

termín: 26.9.2015 - 2.10.2015

zprávy ze zahraničního kurzu

 

Financování projektu

celková přiznaná dotace: 923 442 Kč

zdroj financování projektu: strukrurální fond (85%), státní rozpočet (15%)

 

Doba realizace projektu

červenec 2015 - prosinec 2015

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.