Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Přijímací řízení 2017 | 30.01.2017 Zpět na seznam aktualit Přijímací řízení

 VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

 

Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistentčtyřleté studium s maturitní zkouškou

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceumčtyřleté studium s maturitní zkouškou

 

jednotná přijímací zkouška pro oba obory se koná     dne   12.4. 2017 v prvním termínu

                                                                    a dne 19.4.2017 ve druhém termínu

formou písemných testů společnosti CERMAT, a to  z českého jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma

 

Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

                                                           - bude přijato: 60 žáků - denní studium

Výsledky 1.kola přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve dne 28.4. 2017.

Kritéria pro přijetí a bodové hodnocení zde

(Zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)

Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne  1.3. 2017

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí

 

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

                                                           - bude přijato: 30 žáků - denní studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve dne 28.4. 2017.

Kritéria pro přijetí a bodové hodnocení zde

Není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti!

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne   1.3. 2017

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit

 

 


 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.