Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí najdete zdezde.