Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04. Rozhodnutí o přijetí zdezde.