K písemné maturitní zkoušce si přineste s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Toto prohlášení přinesete i k obhajobám maturitních prací (4. ZL) i k ústním zkouškám (vždy s aktuálním datem).
K didaktickým testům se dostavte včas. Časový harmonogram didaktických testů najdete zde, případně zjednodušený přehled písemných didaktických testů zde. Po příchodu do školy provedete dezinfekci rukou a odevzdáte “Čestné prohlášení”.
U všech částí maturitních zkoušek (písemné i ústní) budete mít své vlastní psací potřebydoklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).
Třída, ve které budete konat své písemné didaktické testy, byla uvedena v pozvánce, kterou jste obdrželi z CERMATu.