Zdravověda prožitkem

Další školou, která nás navštívila v rámci projektu Zdravověda prožitkem za podpory MAP II Karviná, byla ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka.

Fotbalový turnaj v Českém Těšíně

Naše žákyně čtvrtého ročníku Klára Legierská a Natálie Kreželoková byly 22. září pomáhat na fotbalovém turnaji v Českém Těšíně jako zdravotnický dohled. Naštěstí žákyně neměly příliš práce, ale …

Vzdělávací výlet žáků 2. ročníků na Filipku

V pondělí 27. září 2021 se žáci druhých ročníků (2.A, 2.ZL a 2.OŠ) účastní tradičního zářijového výšlapu na Filipku. Místo srazu účastníků je v Návsí (nádraží ČD) v 7:50 hod. …

Přednáška našeho absolventa

Dnes žáky 1.A v první pomoci navštívil náš bývalý student Kryštof Jandák a v rámci tématu IZS povykládal o své práci u policie ČR.

ZŠ Dělnická navštívila naší školu

V rámci projektu Zdravověda prožitkem za podpory MAP II Karviná naší školu navštívili žáci 9. tříd ze ZŠ Dělnická. Žáci SZŠ pro ně připravili 7 stanovišť, …

Třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na první třídní schůzky tříd 1.A, 1.B, 1.ZL, 1.OŠ, které se uskuteční v pondělí 20. září 2021 v 16.00 h. v kmenových učebnách školy. Setkáte se s třídními učiteli …

Karvinská zdravka slaví 70 let!

Vážení absolventi, bývalí kolegové, spolupracovníci Střední zdravotnické školy v Karviné, blíží se 70. výročí založení naší školy. U této příležitosti bychom chtěli požádat Vás, absolventy, bývalé kolegy a spolupracovníky …

Burza knih ve škole

2. září 2021 bude ve školní tělocvičně od 8:00 hod. probíhat burza učebnic a jiných studijních materiálů. Všichni absolventi předloží při vstupu do školy platné potvrzení o provedeném testování …

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 v rozsahu první a druhé vyučovací hodiny (8.00 – 9.30). 2. září bude výuka dle upraveného rozvrhu. Všechny změny budou …

Maturitní zkoušky

6. září 2021 proběhnou na naší škole podzimní profilové maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel.

Klasifikační a opravné zkoušky

Žáci se mohou na sekretariátu školy informovat o termínu klasifikačních a opravných zkoušek.

Otevíráme kurz Ošetřovatel

Charakteristika kurzuÚčastník získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných dovedností. Po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dozorem. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, nácvik …