Usnesení vlády ČR ze dne 19. 10. 2020 č. 1074.

Podle tohoto usnesení je výuka praktického vyučování a praktické přípravy žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb povolená s účinností od 21. 10. 2020.

Informace o zrušení praxe

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším …

Informace ke změně organizace výuky

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice MSK ze dne 1. 10. 2020 přechází výuka na SZŠ Karviná od pondělí 5.10. 2020 na distanční způsob. Toto se netýká odborné praxe …

Grafická soutěž 2020

Vzhledem k distanční výuce na jaře letošního roku byly v měsíci září na SZŠ Karviná netradičně vyhlášeny výsledky soutěže v počítačové grafice. Ve školním roce 2019/2020 se soutěž …

Mezinárodní ekologické studentské sympozium

Dnes se žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum v Českém Těšíně zúčastnily 5. jubilejního ročníku Mezinárodního ekologického studentského sympozia na téma Mezinárodní rok zdraví rostlin. Více fotografií najdete …

Přijatí žáci v 4. kole přijímacího řízení

Přijatí žáci v 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí, Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Vysvědčení

Žáci, kteří v minulých dnech úspěšně absolvovali písemné didaktické maturitní testy, si mohou vyzvednout maturitní vysvědčení na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Mimořádné opatření MZČR k nošení roušek

Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov Vás tímto žádáme, abyste rozhodnutí, které se týká i vnitřních prostor naší …

Profilové mat. zkoušky

Podzimní profilové maturitní zkoušky 2020 se budou konat dne 14. září 2020 dle rozpisu v učebně č. 14 a ve sborovně.

Staň se dobrovolníkem!

Staň se dobrovolníkem – zapoj se do Setkavárny. Zájemci, hlaste se u paní učitelky Hánové do čtvrtka 17. září 2020, kabinet 316. Více informací najdete v letáku zde.

Hygienická a protiepidemická opatření

Přečtěte si hygienická a protiepidemická opatření pro školní rok 2020/2021 zde

Třídní schůzky pro 1. ročníky

Třídní schůzky pro 1. ročníky

Třídní schůzky pro 1. ročníky se budou konat 8. září 2020 v 16:00 hod. Těšíme se na vaši účast.