Přihlášky k podzimní maturitní zkoušce

Ještě 14 dnů, tedy do pondělí 27. července 2020, mají žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné či náhradní zkoušce v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2020, na podání …

Turistický kurz – září 2020

Všem žákům druhých ročníků byly do jejich třídních emailů poslány variabilní symboly a číslo bankovního účtu pro platbu turistického kurzu.

2. kolo přijímacího řízení – Obor Ošetřovatel

Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Obor Ošetřovatel 53-41-H/01. Rozhodnutí o přijetí najdete zde a zde.

2. kolo přijímacího řízení – Zdravotnické lyceum

Přijatí žáci v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04. Rozhodnutí o přijetí zde a zde.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední zdravotnické školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní …

Přihlášky k maturitní zkoušce

Zájemci o přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky, vyplňte formulář přihlášky (stáhnout zde). Vyplněný a podepsaný dokument pošlete doporučeně poštou (ne mailem) na adresu školy nebo přineste osobně …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum –  čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná. Více informací najdete zde.

Maturitní vysvědčení jsou připravena

Maturitní vysvědčení pro žáky 4.A a 4.ZL si můžete vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. 

Žádost – Odvolání

Formulář pro žádost o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole nejdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Obor Praktická sestra 53-41-H/03 – Rozhodnutí o přijetí, Výsledky přijímacího řízení Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení …

Aktuální informace pro maturanty

K písemné maturitní zkoušce si přineste s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Toto prohlášení přinesete i k obhajobám maturitních prací (4. ZL) …

Informace o konání maturitních a příjímacích zkoušek 2019/2020

Bližší informace o konání maturitních a přijímacích zkoušek v tomto školním roce naleznete zde