NUKLEOVÉ KYSELINY
  • Jedná se o makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí genetickou informaci.

  • Jsou uspořádány do dlouhých řetězců.

  • Řadí se mezi tzv. biopolymery.