Test

1.Do stavby nukleotidu nepatří:

 • a. cukr
 • b. kyselina sírová
 • c. dusíkatá báze

2. Primární struktura nukleových kyselin určuje:

 • a. tvar řetězce
 • b. prostorové uspořádání řetězce
 • c. pořadí nukleotidů v řetězci

3. Mezi dusíkaté báze RNA nepatří:

 • a. thymin
 • b. guanin
 • c. uracil

4. Sekundární struktura DNA je:

 • a. jednovláknová šroubovice
 • b. jedno vlákno uzavřené do kruhu
 • c. dvouvláknová šroubovice