Jan Evangelista Torricelli

1608 až 1647  • Italský fyzik a matematik.

  • Položil základy hydrodynamiky, mj. odvodil vztah pro rychlost vytékající kapaliny otvorem nádoby.

  • Vynalezl rtuťový barometr, dokázal existenci atmosférického tlaku (pomocí Torricelliho trubice).

  • Zabýval se pohybem tělesa po nakloněné rovině, geometrickými křivkami ap.