Naše škola pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné cyklus kurzů Pečujme spolu. Kurzy jsou určeny pro občany města Karviné pečující o osobu blízkou v domácím prostředí. Kurzy jsou zdarma.

Kurzy nabízí potřebné rady a informace o ošetřování dlouhodobě nemocných, nácvik potřebných ošetřovatelských postupů, technik a dovedností na simulačních figurínách.

Začínáme již v sobotu 23. dubna v 9:00 hodin. Podrobnější informace najdete na přiloženém letáku.

Leták - Cyklus kurzů Pečujme spolu
letak-pecujeme-spolu-2022.pdf | 846 KB