Dne 18. ledna se na naší škole konal každoroční Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlídnout školu, odborné učebny a v neposlední řadě se setkat s našimi odbornými a všeobecnými vyučujícími a našimi žáky. Fotky naleznete ve fotogalerii školy zde.