Vážení rodiče, vážení studenti,

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje distanční forma výuky. 

Upozorňuji, že ze zákona je distanční výuka povinná, bude se stejně jako u prezenční výuky (výuka ve škole) sledovat absence a v případě nepřítomnosti bude muset být doložena omluvenka.

Nepřipojení žáka k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení do výuky. Na sekretariátě jsou složky se studijními materiály.

Toto se netýká žáků, kteří jsou zapojení do dobrovolnické činnosti, nebo jim byla nařízení pracovní pohotovost.


Školní jídelna nevaří, všem žákům je strava odhlášena. Školu lze navštívit v úředních hodinách sekretariátu. Po předchozí telefonické domluvě je možné si v nutných případech dohodnout i jiný termín.

Mgr. Wieslaw Farana, ředitel školy