Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za odevzdané přihlášky. Do 20. dubna 2021 obdržíte dopisy s registračními čísly, kritérii pro přijetí a informacemi o průběhu přijímacího řízení. Uchazečům o studium na maturitních oborech bude zaslána také pozvánka k přijímacím zkouškám. V případě jakýchkoliv změn ohledně termínu konání přijímacích zkoušek Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.