MŠMT představilo detaily k maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám v roce 2021. Bližší informace najdete v přiložených souborech.