Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.

Žáci posledních ročníků mají pracovní povinnost, dle usnesení vlády 409/2020. Pokud budou pracovat v sociálních nebo zdravotních zařízeních, budou omluveni z distanční výuky