Žáci se mohou na sekretariátu školy informovat o termínu klasifikačních a opravných zkoušek.