NASLOUCHÁNÍ  • Základem úspěšné komunikace mezi lidmi je schopnost vzájemně si naslouchat.
  • Naslouchat však neznamená jenom slyšet, znamená chápat a porozumět.
  • Psychologie rozlišuje PASIVNÍ a AKTIVNÍ naslouchání.