ObjasňováníCíl

Je třeba

Příklady


  1. Objasnit to, co vám druhý říká.

  2. Získat více informací.

  3. Pomoci mluvčímu, aby viděl i další hlediska problému.

  • Klást otázky.

  • Opravovat chybný výklad problému.

  • Podněcovat mluvčího, aby dále vysvětloval.

Kdy se to stalo?

Co si o tom myslíš?

Jak to vidíš ty?