Parafráze




Cíl

Je třeba

Příklady


  1. Ukázat mluvčímu, že mu nasloucháme a že mu rozumíme.

  2. Ověřit, zda jeho slova správně chápeme.

  • Novým způsobem přeložit myšlenky a fakta.

  • Shrnout sdělení.

Takže ty bys rád, aby ti učitel více důvěřoval...

Jestli tomu dobře rozumím, tak bys chtěl...