PovzbuzováníCíl

Je třeba

Příklady

  1. Projevit zájem.

  2. Povzbudit mluvčího k dalšímu hovoru.

  • Nevyslovovat souhlas či nesouhlas.

  • Neužívat neutrální slova.

  • Měnit tón hlasu.

Můžeš mi o tom říct něco více?

Co se vlastně stalo?