ASERTIVNÍ TECHNIKYCíl:


Znát základní asertivní techniky.

Používat vhodné asertivní techniky
při řešení modelových situací.