ASERTIVITA
Cíl:


Charakterizovat a rozpoznat jednotlivé styly komunikace.

Osvojit si asertivní chování v modelové situaci.