VYTVÁŘENÍ PRVNÍHO DOJMU


Cíl:

Uvědomit si význam prvního dojmu.

Umět rozlišit znaky pozitivního a negativního prvního dojmu.