PRVNÍ DOJEM 

Pro navazování sociálních kontaktů má zásadní význam to,
jak nás okolí vnímá a přijímá,
tj. OSOBNÍ IMAGE.

Toto vnímání naší osobnosti můžeme záměrně ovlivňovat a formovat.

Osobní image je soubor vnějších a vnitřních rysů našeho já. Ty by měly být v souladu a vzájemně se posilovat.