HAPTIKA


Cíl:

Uvědomit si význam haptického kontaktu
v nemocničním prostředí.

Naučit se správně podávat ruku.