MIMIKA


Cíl: poznat význam mimiky pro komunikaci.