NAVAZOVÁNÍ KONTAKTUCíl:

Znát neverbální a verbální aspekty při navazování kontaktu.

Umět navázat kontakt.