NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE


  Cíl: rozlišit a pojmenovat jednotlivé druhy neverbální komunikace.