NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

aneb

Mluvíme beze slov
Když mluvíme, soustředíme se většinou na to, co říkáme a zapomínáme, že naše pohyby, držení těla a výrazy mluví také za nás.

Přes ně můžeme lépe pochopit naše chování.