Neverbální komunikace:
  • je nedílnou součástí dorozumívání;

  • využívá neřečové prostředky;

  • sděluje převážně city (láska, úzkost, náklonnost, hněv),postoje (sympatie, dojetí, rozladění, ponížení, zahanbení);

  • může zdůrazňovat to, co říkáme;

  • může být v rozporu s verbálním sdělením;

  • je více autentická (opravdovější).