PANTOMIMIKA


Cíl: umět odhadnout psychický stav člověka
podle jeho postoje a pohybů.