PARALINGVISTIKA

aneb

Nejde o to, co říkáme, ale jak to říkáme  • Jsou to aspekty řeči, které se nevážou přímo na slova.

  • V písemném záznamu nelze paralingvistické charakteristiky rozpoznat.

  • Z paralingvistiky lze rozpoznat původ mluvčího, věk, vztah nositele k určitým faktům, aktuální stav (úzkost, radost, smutek, strach), některé rysy osobnosti (sebedůvěra, podceňování).