PROXEMIKA


Cíl:


Odhadnout, kdy lze narušit intimní zónu druhého člověka.


Naučit se respektovat intimní zónu jiných lidí.