VERBÁLNÍ KOMUNIKACE


Verbální komunikace je to dorozumívání pomocí slov.