TV Polar u nás ve škole

Naše škola rozšířila svou nabídku kurzů pro veřejnost. Nově jsme začali nabízet i kurz Chůva pro děti ve věkové kategorii do zahájení povinné školní docházky.

“Uplatnění absolventů kurzu je v MŠ,  můžou pracovat na OSVČ nebo dětských skupinách,  zájemci  mohou pracovat v rodinách jako profesionální chůva. Kurz pořádáme na podzim a na jaře. Zájemce musí být starší 18ti let,”.

V kurzu se zájemci seznámí se základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy. Absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon profese pečovatelky, chůvy a paní na hlídání. Trvá 120 hodin teorie a 40 hodin praxe.

Dále pak mohou zájemci pracovat v rodinách jako profesionální chůva. V kurzu se zájemci seznámí se základy dětské pedagogiky, psychologie a zdravovědy. Absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon profese pečovatelky, chůvy a paní na hlídání. Trvá 120 hodin teorie a 40 hodin praxe.  Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení, které deklaruje profesní kvalifikaci Chůva. Mezi kurzy, které už na škole běží delší dobu, patří kurz nazvaný Pečujme spolu.

Chystáme i akreditaci na kurz řidič dopravy sanitních vozů.