Bližší a podrobnější informace o konání písemných a ústních zkoušek najdete na našich webových stránkách v menu Studium/Maturitní zkouška