6. září 2021 proběhnou na naší škole podzimní profilové maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel.