Bližší informace najdete zde.


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

NsP Karviná – Ráj nabízí práci absolventům na oddělení ortopedie, našim žákům prázdninové brigády.

Zájemci se mohou hlásit přímo náměstkyni paní Kopačkové, kontakt 734 354 341, 596 383 201, nebo se můžou hlásit přímo ve čtvrtek 25. 6. 2020 v dopoledních hodinách.


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj pracoviště Orlová

NsP Karviná – Ráj pracoviště Orlová nabízí práci prázdninové brigády, kontakt – hlavní sestra paní Vilášková (tel. 596 583 653)


Domov seniorů SeneCura Centrum Havířov, brigáda, kontakt p. Bigaj (tel. 734 154 916).