4. května 2021 otevíráme mimořádně kurz Ošetřovatel. Vyučování bude probíhat 3x týdně. Cena tohoto kurzu je 13 800 Kč. Platbu lze rozložit na dvě části. Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku a zašlete na gazurová@sszdra-karvina.cz.

Absolvent se uplatní v různých typech zdravotnických a sociálních zařízení – v nemocnicích, v agenturách domácí péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, v hospicích, rehabilitačních ústavech nebo lázeňských zařízeních.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části a vydáním osvědčení, které osvědčuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel.

Přihláška do kurzu
zavaznaprihlaska.docx | 172 KB