Vážení rodiče, žáci,

na základě doporučení Krajské epidemiologické komise Moravskoslezského kraje vyhlašuji na dny 25. a 26.10.2021 volno pro žáky, vše v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů .

Důvodem je nárůst počtu nemocných COVID-19 v kraji a žáci i pedagogičtí pracovníci naší školy v karanténě. Devět volných dnů, kdy bude přerušena školní docházka, by mohlo přispět ke zlepšení situace.

Sekretariát školy je v těchto dnech od 7.00 do 14.30 hodin v běžném provozu.

Wiesław Farana, ředitel školy