Zájemci o přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky, vyplňte formulář přihlášky (stáhnout zde). Vyplněný a podepsaný dokument pošlete doporučeně poštou (ne mailem) na adresu školy nebo přineste osobně na sekretariát školy v pracovních hodinách nejpozději do 25. 7. 2020.