Vážení zájemci o studium

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení oborů:

  • Zdravotnické lyceum (kód oboru 78-42-M/04)
  • Praktická sestra (kód oboru 53 – 41 – M/03).

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na naší škole, musí odevzdat do 10-ti pracovních dnů od
vyhlášení výsledků přijímacího řízení zápisový lístek na sekretariát školy (možno donést osobně nebo
zaslat poštou).

Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání proti nepřijetí ke studiu do 2 pracovních dnů od
převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si bude možné vyzvednout osobně na sekretariátu školy od 2. 5.
2022 nejdříve od 10:00 hod. do 4. 5. 2022 nejpozději do 12:00 hod.
4. 5. 2022 budou poté
rozhodnutí o nepřijetí odeslány poštou.